preview

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis

Fakulta poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované formě) ve studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fld.czu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/fld.czu.cz
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1292
Počet přihlášených: 1490

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Magisterské studijní programy

Lesní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Forestry, Water and Landscape management Prezenční studium Ing.
Dřevařské inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva Prezenční studium Ing.

Bakalářské studijní obory

Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Prezenční studium Bc.
Ekonomika a řízení lesního hospodářství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Konzervace přírodnin a taxidermie Prezenční studium Bc.
Systémová arboristika Prezenční studium Bc.
Zpracování dřeva Prezenční/Kombinované studium Bc.
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů Prezenční/Kombinované studium Bc.
Myslivost a péče o životní prostředí zvěře Prezenční/Kombinované studium Bc.
Forest Ecosystems Protection and Silviculture Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou na podzim 2021 a v zimě 2022. Konkrétní termíny budou včas dostupné na webových stránkách fakulty. Připravili jsme si pro uchazeče však i online variantu dostupnou zde: Kam na VŠ - Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze (czu.cz)

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí ke studiu v jakémkoliv bakalářském studijním oboru je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání. Pro studium navazujících magisterských studijních programů je nutným předpokladem dosažení bakalářského stupně vzdělání. Do vybraných programů vyučovaných v češtině budou v prvním kole přijímacího řízení přijímáni uchazeči také bez přijímacích zkoušek. Do programů vyučovaných v angličtině bude probíhat přijímací zkouška formou ústního pohovoru v angličtině a zkoušky z předepsaných předmětů. Podrobné podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu FLD.
 

Průběh přijímací zkoušky
K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči elektronicky pozváni nejméně v měsíčním předstihu prostřednictvím informačního systému. Podrobnosti budou také ve zveřejněných podmínkách přijímacího řízení. V elektronické pozvánce bude uveden den, hodina a místo konání přijímací zkoušky i veškeré náležitosti a doklady nutné pro připuštění ke zkoušce.
 

Kontaktní osoby pro informace o studiu
Ing. František Stehlík
tel.: 224 383 710
infoprihlasky@fld.czu.cz

Více info o bakalářských programech zde: Bakalářské studium - Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze (czu.cz)

Více info o magisterských programech zde: Magisterské studium - Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze (czu.cz)

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě na adrese: https://is.czu.cz/prihlaska/

Podrobné informace o škole

Fakulta poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované formě) ve studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího. Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách fakulty, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i v terénu. Studium je třístupňové, student může absolvovat na sebe navazující stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorský). Během studia je možné studovat nebo absolvovat studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na vybraných univerzitách Evropy a také se zúčastnit krátkodobých či dlouhodobých studijních pobytů, praxí a letních škol v různých státech Evropy i jinde ve světě. Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje všestranné vzdělání ve zvolených studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v krajině a umožňují absolventům uplatnit se ve výzkumu, vývoji, vlastním podnikání, a to na všech úrovních řízení v mnoha oborech včetně státní správy.
 

Diskuze