preview

Technická fakulta ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

  • Kamýcká 129, 165 21 Praha
  • Tel.: 2 2438 3211

Popis

Technická fakulta byla založena v rámci ustanovené Vysoké školy zemědělské v roce 1952 pod původním názvem Mechanizační fakulta. Od 1.1.1995 je součástí přejmenované České zemědělské univerzity v Praze. Po dobu působení fakulta vychovala v prezenčním a kombinovaném studiu více jak 8500 absolventů. Pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a poradenské činnosti. Fakulta má deset kateder, laboratoře, Certifikační centrum techniky a Oddělení znaleckých činností.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 1400
Počet absolventů od roku založení: 8500

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Zemědělská specializace

Obchod a podnikání s technikou Prezenční studium Bc/Ing

Technology and Environmental Engineering

Technology and Environmental Engineering Prezenční studium Ing

Technika a technologie v dopravě a spojích

Silniční a městská automobilová doprava Prezenční studium Bc/Ing

Procesní inženýrství

Technologická zařízení staveb Prezenční studium Bc/Ing
Technika a technologie zpracování odpadů Prezenční studium Bc/Ing

Zemědělské inženýrství

Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu Prezenční studium Bc/Ing
Agricultural Engineering Prezenční studium Bc
Inženýrství údržby Prezenční studium Bc/Ing
Zemědělská technika Prezenční studium Bc/Ing

Dny otevřených dveří

Ve dnech 20. a 21. ledna 2017 se konají pro uchazeče o studium na Technické fakultě Dny otevřených dveří. Více informací nalezente na webu TF: www.tf.czu.cz

Přijímací řízení

Informace najdete na webu fakulty: http://www.tf.czu.cz v sekci pro uchazeče o studium a v aktualitách.

Podrobné informace o škole

Česká zemědělská univerzita v Praze je členem Euroleague for Life Sciences (ELLS). Euroliga pro vědy o životě je síť prestižních evropských univerzit které spolupracují v oborech managementu potravinových a přírodních zdrojů, zemědělských a lesnických věd, věd o životě, veterinárních věd a environmentálních věd.

Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami. Na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů. Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích. Pro uchazeče o studium při zaměstnání nabízí fakulta kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia, kdy všechny studijní programy, mimo programů vyučovaných v anglickém jazyce (TEE a AE) lze studovat i kombinovanou formou.

Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium a to v těchto studijních programech: 

• Zemědělská technika (ZT)
• Silniční a městská automobilová doprava (SMAD)
• Technika a technologie zpracování odpadů (TTZO)
• Technologická zařízení staveb (TZS)
• Obchod a podnikání s technikou (OPT)
• Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (IŘT)
• Technology and Environmental Engineering (TEE)
• Inženýrství údržby (IU)
• Agricultural Engineering (AE)

 

  • Technická fakulta ČZU v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kamýcká 129, 165 21 Praha
  • tel.: 2 2438 3211

Diskuze