preview

Fakulta architektury ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

  • Thákurova 9, 166 34 Praha

Popis

K dlouhodobému záměru Fakulty patří i rozšiřování o další spřízněné obory - v roce 2009 bylo otevřeno studium Průmyslového designu, postupně se uvažuje o obdobných krocích v jiných oborech (krajinná a zahradní architektura, prostorové plánování a další). Podstatou dalšího vývoje doktorského studia bude užší propojení architektonické tvorby s prací vědeckou a pedagogickou. 

Výrazně se mění i jeho struktura, nyní čtyřletého a děleného do 4 základních oborů: Architektura, stavitelství a technologie; Urbanismus a územní plánování; Dějiny architektury a památková péče; Architektura a pozemní stavitelství. Fakulta se stále více otevírá zahraničním studentům, jak pro výměnné pobyty (v rámci programu Erasmus), tak i pro samostatné studium - magisterské a doktorandské – v angličtině. Rozšiřuje se spolupráce s mnoha zahraničními školami jak ve výuce, tak i ve výzkumu. K tomu přispívá členství Fakulty v mezinárodních organizacích architektonických škol i přímé kontakty řady pedagogů. V roce 2011 přešla Fakulta architektury do nové budovy v dejvickém kampusu, jejíž realizace probíhala v uplynulém období. Nové prostředí povede i k dalším výrazným změnám a zkvalitnění výuky. Otevírají se tím nové možnosti pro Fakultu jako akademické platformy v prostředí největší české technické univerzity – ČVUT, tak i v prostoru české architektury, krajinné architektury a designu v 21. století.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a urbanismus

Architektura a urbanismus Prezenční studium Bc.
Architektura a urbanismus Prezenční studium Mgr.
Architektura a urbanismus Prezenční studium PhD.

Krajinářská architektura

Krajinářská architektura Prezenční studium Bc.
Krajinářská architektura Prezenční studium Mgr.

Design

Design Prezenční studium Bc.
Design Prezenční studium PhD.
Design Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • Fakulta architektury ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Thákurova 9, 166 34 Praha

Diskuze