preview

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Popis

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 a to transformací Ústavu biomedicínského inženýrství. 

Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na ČVUT ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínského inženýrství. Úkoly CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře profesionálního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. V roce 2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT. První ředitelkou ústavu po jeho založení se stala prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., koordinátorka Výzkumného záměru ČVUT „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“, do kterého spadala a dosud spadá většina vědecko-výzkumných aktivit Ústavu (nyní Fakulty). V roce 2003 byl akreditován bakalářský studijní program „Biomedicínská a klinická technika“ a v akademickém roce 2003/04 byla zahájena výuka. Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/home
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Biomedicínská technika

Biomedicínská technika Prezenční studium Bc.
Biomedicínská technika Prezenční studium Mgr.

Optika a optometrie

Optika a optometrie Prezenční studium Bc.

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví Prezenční studium Bc.

Fyzioterapie

Fyzioterapie Prezenční studium Bc.

Radiologická asistence

Radiologická asistence Prezenční studium Bc.

Zdravotnické záchranářství

Zdravotnické záchranářství Prezenční studium Bc.

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva Prezenční studium Bc.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
  • https://www.fbmi.cvut.cz/cs/home

Diskuze