preview

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Popis

Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s., SKANSKA ŽS Praha a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou - INTRANS a.s. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Facebook: https://www.facebook.com/dopravka/
Instagram: https://www.instagram.com/dopravka/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Dopravní systémy a technika

Inteligentní dopravní systémy

Letecká doprava

Logistika a řízení dopravních procesů

Profesionální pilot

Podrobné informace o škole

Rozběhla se spolupráce se společností SIEMENS CZ , se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty.

  • Fakulta dopravní ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Diskuze