preview

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Popis

Fakulta založená původně v rámci čs. jaderného programu v roce 1955, postupně rozšířila svou působnost na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů. Poskytuje vysokoškolské vzdělání tradičně vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Facebook: https://www.facebook.com/jaderka/
Instagram: https://www.instagram.com/jaderkacvut/?hl=cs
Zaměření školy: Matematika, fyzika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Fyzikální inženýrství

Jaderná a částicová fyzika

Jaderná chemie

Aplikované matematicko-stochastické metody

Aplikovaná algebra a analýza

Dny otevřených dveří

https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/oznameni/7899-prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2022-23

Podrobné informace o škole

Fakulta je řešena bezbariérově a díky svému technickému vybavení umožňuje studium i zrakově postiženým. Studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, naučí se nejméně dva světové jazyky, důvěrně se sžijí s výpočetní technikou (mj. každý student má možnost volného přístupu na Internet) a jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Řada z nich absolvuje studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a v praxi jsou vysoce úspěšní.

  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Břehová 7, 115 19 Praha 1

Diskuze