Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích

Popis

Rozvíjíme šest dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, chemických technologií, nanotechnologií a nových materiálů na špičkových pracovištích s moderními laboratořemi. Nabízíme studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Kromě studia klasické chemie nabízíme také obory zaměřené na ekologii i ekonomii. Zapojíme tě do výzkumu, nabídneme možnost studovat v zahraničí a připravíme tě na práci v mnoha odvětvích průmyslu. 

www.zivotjechemie.cz

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1094
Počet přihlášených: 1438
Počet zapsaných: 649
Počet studentů: 1657
Počet absolventů od roku založení: 11801

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B2829 Anorganické a polymerní materiály

Anorganické materiály Prezenční studium Bc.
Polymerní materiály a kompozity Prezenční studium Bc.

B2830 Farmakochemie a medicinální materiály

Farmakochemie a medicinální materiály Prezenční studium Bc.

B2802 Chemie a technická chemie

Chemie a technická chemie Prezenční studium Bc.

B2901 Chemie a technologie potravin

Hodnocení a analýza potravin Prezenční studium Bc.

B3441 Polygrafie

Polygrafie Prezenční studium Bc.

B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů Prezenční studium Bc.

B3912 Speciální chemicko-biologické obory

Klinická biologie a chemie Prezenční studium Bc.
Zdravotní laborant Prezenční studium Bc.

B2807 Chemické a procesní inženýrství

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Prezenční studium Bc.
Ochrana životního prostředí Prezenční studium Bc.

N1407 Chemie

Analytická chemie Prezenční studium Ing.
Anorganická a bioanorganická chemie Prezenční studium Ing.
Organická chemie Prezenční studium Ing.
Technická fyzikální chemie Prezenční studium Ing.

N2807 Chemické a procesní inženýrství

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Prezenční studium Ing.
Chemické inženýrství Prezenční studium Ing.
Ochrana životního prostředí Prezenční studium Ing.

N2808 Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Prezenční studium Ing.
Materiálové inženýrství Prezenční studium Ing.
Organické povlaky a nátěrové hmoty Prezenční studium Ing.
Technologie organických specialit Prezenční studium Ing.
Technologie výroby a zpracování polymerů Prezenční studium Ing.
Teorie a technologie výbušin Prezenční studium Ing.
Vlákna a textilní chemie Prezenční studium Ing.
Anorganická technologie Prezenční studium Ing.

N2901 Chemie a technologie potravin

Hodnocení a analýza potravin Prezenční studium Ing.

N3441 Polygrafie

Polygrafie Prezenční studium Ing.

N3912 Speciální chemicko-biologické obory

Analýza biologických materiálů Prezenční studium Mgr.
Bioanalytik Prezenční studium Mgr.

P1418 Anorganická chemie

Anorganická chemie Prezenční studium Ph.D.

P1421 Organická chemie

Organická chemie Prezenční studium Ph.D.

P1419 Analytická chemie

Analytická chemie Prezenční studium Ph.D.

P1420 Fyzikální chemie

Fyzikální chemie Prezenční studium Ph.D.

P2832 Chemie a chemické technologie

Anorganická technologie Prezenční studium Ph.D.
Organická technologie Prezenční studium Ph.D.

P2833 Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie anorganických materiálů Prezenční studium Ph.D.
Povrchové inženýrství Prezenční studium Ph.D.
Inženýrství energetických materiálů Prezenční studium Ph.D.

P2837 Chemické a procesní inženýrství

Enviromentální inženýrství Prezenční studium Ph.D.
Chemické inženýrství Prezenční studium Ph.D.

Přijímací řízení

Uzávěrka přihlášek:

 • pro bakalářské programy: 31. 3. 2017
 • pro navazující magisterské programy: 31. 7. 2017
 • pro doktorské programy: 30. 4. 2017

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek
 • do navazujících magisterských programů: 5. - 6. 9. 2017
 • do doktorských programů: 13. 6. 2017

Více zde

Podrobné informace o škole

Fakulta chemicko-technologická, je fakultou s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v České republice i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.

Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách a vědeckých konferencích. Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě.

Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Absolventi fakulty jsou žádanými odborníky v chemických, potravinářských, textilních, polygrafických, papírenských, dřevozpracujících a dalších průmyslových a obchodních společnostech, českých i s mezinárodní účastí. Řada z nich působí ve výzkumných ústavech a vzdělávacích institucích.

V roce 2009 se fakulta přestěhovala do nových moderních prostor se špičkově vybavenými laboratořemi.

 • Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
 • Univerzita Pardubice
 • Studentská 573, 53002 Pardubice
 • tel.: 466 037 294
 • e-mail: dekanat.fcht@upce.cz

Diskuze