Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Popis

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která svým studentům poskytuje moderní prostředí a dynamickou atmosféru. Vznikla v roce 1995 a v současné době patří k největším fakultám UTB ve Zlíně. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a také širokou nabídku praxí a projektů ve spolupracujících společnostech. Studenti FaME mohou získat diplom na britské University of Huddersfield. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: http://www.utb.cz/fame
Facebook: https://www.facebook.com/fame.utb
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přihlášených: 3250
Počet zapsaných: 1051
Počet absolventů od roku založení: 10755

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B6202 Hospodářská politika a správa

6202R049 Účetnictví a daně Prezenční/Kombinované studium Bc.
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční/Kombinované studium Bc.

B6208 Ekonomika a management

6208R038 Management a ekonomika Prezenční/Kombinované studium Bc.

B6209 Systémové inženýrství a informatika

6209R034 Řízení výroby a kvality Prezenční/Kombinované studium Bc.

N6202 Hospodářská politika a správa

6202T010 Finance Prezenční/Kombinované studium Ing.
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola Prezenční/Kombinované studium Ing.
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční/Kombinované studium Ing.

N6208 Ekonomika a management

6208T115 Management a marketing Prezenční/Kombinované studium Ing.
6208T085 Podniková ekonomika Prezenční/Kombinované studium Ing.
6208T178 Management ve zdravotnictví Kombinované studium Ing.
6208T115 Management a marketing se specializaci Design management Prezenční/Kombinované studium Ing.
6208T085 Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Prezenční/Kombinované studium Ing.

N 6209 Systémové inženýrství a informatika

6208T116 Průmyslové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.

N6208 Economics and Management

Management and Marketing Prezenční studium Ing.
Business Administration Prezenční studium Ing.

P6202 Hospodářská politika a správa

Finance Prezenční/Kombinované studium PhDr.

P6208 Ekonomika a management

Management a ekonomika Prezenční/Kombinované studium PhDr.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají 22. ledna 2016 vždy od 10.00, 12.00, 14.00 hodin.

Přijímací řízení

Elektronicky na http://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska

Podrobné informace o škole

Fakulta managementu a ekonomiky klade důraz na uplatnění svých absolventů v praxi. Díky projektům zaměřeným na praxi nabízí svým studentům možnosti získání zkušeností ve významných společnostech, jako např. Baťa a.s., Continental Barum s.r.o., Deloitte, UniCredit Bank, Slovácké strojírny, a.s., a další. 

Fakulta intenzivně navazuje a rozvíjí kontakty i spolupráci s vysokými školami v zahraničí, čímž poskytuje svým studentům jedinečnou příležitost vycestovat na studijní pobyty či pracovní stáže. Navíc mohou studenti FaME získat i diplom na britské University of Huddersfield v rámci tzv. double degree programu.

Fakulta se významně podílí také na vědecko-výzkumné činnosti a vytváří zázemí pro rozvoje klastrových iniciativ v regionu. Pro podporu vědecko-výzkumné práce a zintenzivnění spolupráce s praxí bylo založeno Centrum aplikovaného výzkumu. 

Diskuze