Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Popis

Fakulta humanitních studií UTB nabízí filologické, pedagogické, sociální a zdravotnické obory ve všech stupních studia. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1141
Počet přihlášených: 2295
Počet zapsaných: 914
Počet studentů: 2288
Počet absolventů od roku založení: 9575

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

FILOLOGIE

Anglický jazyk pro manažerskou praxi - česká verze Prezenční studium Bc.
English for Business Administration - English version Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro manažerskou praxi Prezenční studium Bc.

OŠETŘOVATELSTVÍ

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.
Všeobecná sestra Kombinované studium Bc.

PORODNÍ ASISTENCE

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

Zdravotně sociální pracovník Prezenční studium Bc.
Zdravotně sociální pracovník Kombinované studium Bc.

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

Sociání pedagogika Prezenční studium Bc.
Sociální pedagogika Kombinované studium Bc.
Učitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Učitelství pro mateřské školy Kombinované studium Bc.
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře Kombinované studium Bc.
Učitelství odborných předmětů pro střední školy Kombinované studium Bc.
Pedagogika předškolního věku Prezenční studium Mgr.
Pedagogika předškolního věku Kombinované studium Mgr.
Sociální pedagogika Kombinované studium Mgr.

PEDAGOGIKA

Sociální pedagogika Prezenční studium Mgr.

Učitelství pro základní školy

Učitelství pro 1. stupeň základní školy Prezenční studium Mgr.

Pedagogika

Pedagogika Prezenční studium Ph.D.
Pedagogika Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

9. 12. 2016

26. 01. 2017

Přijímací řízení

Více informací o přijímacím řízení a nabízených oborech na fhs.utb.cz

Podrobné informace o škole

Fakulta humanitních studií je tvořena Ústavem pedagogických věd, Ústavem školní pedagogiky, Ústavem zdravotnických věd, Ústavem moderních jazyků a literatur a Centrem jazykového vzdělávání. Součástí fakulty je také Centrum výzkumu FHS, které se zaměřuje na výzkum v oblasti humanitních věd.

Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně studuje přes 2 200 studentů. Součástí všech studijních oborů FHS jsou odborné praxe, kde studenti získají neocenitelné znalosti a dovednosti, které je připraví na budoucí povolání. Fakulta také úzce spolupracuje s odborníky z praxe, kteří se podílí na náplni a výuce odborných předmětů. Studenti FHS pravidelně vyjíždí na zahraniční studijní a pracovní stáže, zapojují se do dobrovolnických činností a studentských projektů a podílí se na organizaci univerzitních a veřejných akcí.

 

  • Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Mostní 5139, 76001 Zlín
  • tel.: +420 57 603 2024
  • e-mail: studium@fhs.utb.cz

Diskuze