Národohospodářská fakulta VŠE

Popis

Národohospodářská fakulta připravuje odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v za­hraničí. Poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín. Na fakultě působí řada významných osobností, které působí ve vysokých funkcích ve veřejné správě i podnikové sféře.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomie a hospodářská správa

Ekonomie Prezenční studium Bc.
Národní hospodářství Prezenční studium Bc.
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Ekonomická analýza Prezenční studium Ing.
Hospodářská politika Prezenční studium Ing.
Hospodářské a politické dějiny 20. století Prezenční studium Ing.
Regionální studia Prezenční studium Ing.
Veřejná správa Prezenční studium Ing.
Ekonomická teorie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Hospodářská politika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Hospodářské a politické dějiny 20. století Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Regionalistika - veřejná správa Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Přijímací řízení

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit následující nutné podmínky:

1.) absolvovat v období od 1. 9. 2015 – 31. 5. 2016 test obecných studijních předpokladů v základní verzi u společnosti Scio (OSP) a dosáhnout požadované percentilové hranice,

2.) dosáhnout úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání. (kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia).

Více zde.

  • Národohospodářská fakulta VŠE
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
  • tel.: 224 095 521
  • e-mail: stepan@vse.cz

Diskuze