Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Popis

eFEKTivní studium a věda na perFEKTní fakultě - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně představuje špičkovou vzdělávací a vědecko-výzkumnou instutici technického zaměření. Fakulta nabízí možnosti studia ve všech formách – denní a distanční studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které pokrývají věškeré elektrotechnické disciplíny. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Výuka probíhá v nových moderních prostorách v novém kampusu FEKT, který je součástí Technologického parku v Brně. Výuka je vedena s ohledem na praxi a ve spolupráci s řadou významných, nadnárodních, průmyslových partnerů. Nedílnou součástí FEKT jsou také špičkové vědecko-výzkumné laboratoře, díky kterým dosahují naše badatelské týmy pozoruhodných výsledků s mezinárodním ohlasem.

  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Technická 3058/10, 616 00 Brno
  • tel.: +420 541 141 111
  • e-mail: info@feec.vutbr.cz

Diskuze