Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.

Popis

Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. realizuje výuku tři bakalářských studijních oborů:


Veřejná ekonomika a správa,
Management v sociální sféře,
Sociální práce.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hospodářská politika a správa

Veřejná ekonomika a správa Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management v sociální sféře Prezenční/Kombinované studium Bc.

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce Prezenční/Kombinované studium Bc.

Dny otevřených dveří

25. 2. 2017, 22. 4. 2017 a 17. 6. 2017 vždy v 10,00 hod.

Přijímací řízení

Termíny pro podávání přihlášek ke studiu:

- 3. 3. 2017,

- 12. 5. 2017,

- 23. 6. 2017,

- 25. 8. 2017,

- 15. 9. 2017.

Přijímací zkoušky nejsou realizovány.

O přijetí uchazečů o studium rozhoduje rektor při splnění podmínek stanovených v Pravidlech přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018 zveřejněných na webových stránkách VŠSS Havířov.

Termíny Dne otevřených dveří:

- 25. 2. 2017,

- 22. 4. 2017,

- 17. 6. 2017, vždy v 10,00 hod.

Podrobné informace o škole

Studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře spojují znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi. Oba obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).

Vysoká škola sociálně správní, ICV Havířov (VŠSS) obdržela rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijními obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře do 30. listopadu 2020.

Studium studijního oboru Sociální práce je výrazně orientováno na disciplíny, z nichž sociální práce vychází, zejména na posílení vazeb mezi jednotlivými disciplínami tak, aby se absolvent správně orientoval v množství různých multidisciplinárně podmíněných problémů klientů. Studijní obor je nabízen v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).

V prosinci 2014 získala VŠSS Havířov akreditaci pro bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce s platností do 31. 12. 2018. Novelou zákona o vysokých školách byla platnost akreditace prodloužena do 31. 8. 2019.

  • Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.
  • Vysoká škola sociálně správní Havířov, s.r.o.
  • Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
  • tel.: 596 411 343, 553 401 161
  • e-mail: info@vsss.cz

Diskuze