Lékařská fakulta OU

Popis

Lékařská fakulta OU se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských zdravotnických 616profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU. LF vystupuje pod tímto názvem od roku 2010, nicméně její tradice největšího vzdělavatele nelékařských zdravotnických oborů v regionu je více než dvacetipětiletá. Nabídka pokrývá svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://lf.osu.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/lfostrava
Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 600
Počet přihlášených: 2735
Počet zapsaných: 616
Počet studentů: 1780

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ošetřovatelství

Ošetřovatelská péče v geriatrii Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Ošetřovatelská péče v pediatrii Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Ošetřovatelství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Všeobecná sestra Prezenční/Kombinované studium Bc.

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Specializace ve zdravotnictví

Ergoterapie Prezenční studium Bc.
Fyzioterapie Prezenční studium Bc.
Fyzioterapie Prezenční studium Mgr.
Intenzivní péče Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Komunitní péče v porodní asistenci Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Nutriční terapeut Prezenční/Kombinované studium Bc.
Radiologický asistent Prezenční/Kombinované studium Bc.
Zdravotní laborant Prezenční studium Bc.
Zdravotnický záchranář Prezenční/Kombinované studium Bc.

Veřejné zdravotnictví

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Prezenční studium Mgr.
Ochrana veřejného zdraví Prezenční studium Bc.
Ochrana veřejného zdraví Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Všeobecné lékařství

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Chirurgické obory Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Všeobecné lékařství Prezenční studium MUDr.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: leden/únor 2020

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro AR 2020/2021 bude zveřejněno k 1. listopadu 2019 na http://lf.osu.cz.

Podrobné informace o škole

Lékařská fakulta je mladá a dynamicky se rozvíjejí fakulta.
Studijní programy/obory na Lékařské fakultě OU, zdravotnické nelékařské i lékařské, jsou profesně orientovány a akreditovány dle platné legislativy Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nabízené studijní obory svým vysokým podílem praktické výuky a odborných praxí ve výuce predikují výbornou uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce.
Studium studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě OU je výjimečné v tom, že kapacita každého ročníku je maximálně 135 studentů, a to umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům. Zachování praktické výuky a praxe v malých skupinkách přináší s sebou benefity v podobě kontaktní výuky studenta s pacientem. Výukovou základnou pro zdravotnickou praxi studentů jsou zejména specializovaná pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava a dalších zdravotnických zařízení v celém kraji.
Fakulta má mnoho aktivit v oblasti zahraničních mobilit studentů i pedagogů. Studenti mají možnost vyzkoušet studium svého oboru v řadě evropských i mimoevropských zemí.

Fakulta je pro teoretickou i praktickou výuku moderně vybavená s up to date technikou. Rovněž má k dispozici simulátory pro nácvik praktických dovedností v rámci multioborové spolupráci a nově se do výuky chystá společně s Fakultní nemocnicí Ostrava implementovat živé přenosy z vybraných klinických pracovišť a zavést prostřednictvím podpory EU simulační medicínu. http://lf.osu.cz/.

 

  • Lékařská fakulta OU
  • Ostravská univerzita
  • Syllabova 19, 703 00 Ostrava
  • https://lf.osu.cz/

Diskuze