Architektura a stavebnictví - veřejné :

Architektura a stavebnictví - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta stavební ČVUT v Praze 168 94,1
2. Fakulta architektury ČVUT v Praze 150 90,8
3. Fakulta stavební VUT v Brně 132 89,4
4. Fakulta architektury VUT v Brně 125 86,4
5. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 109 85,1
6. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 101 81,2

Matematika, fyzika - veřejné :

Matematika, fyzika - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 132 92,7
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 119 91,8
3. Matematický ústav SLU v Opavě 116 87,4

Policie, vojenství - státní :

Policie, vojenství - státní : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 109 92,6
2. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně 123 85,7

Právo - veřejné a soukromé :

Právo - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 128 92,1
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni 118 87,7
3. Právnická fakulta MU v Brně 158 86,4
4. Právnická fakulta UP v Olomouci 140 86,1

Sport - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 123 91,5
2. Fakulta informatiky MU v Brně 135 89,7
3. Fakulta strojní ZČU v Plzni 119 89,6
4. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 115 88,8
5. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 110 88,6
6. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 140 88,4
7. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 109 88,1
8. Technická fakulta ČZU v Praze 127 86,7
9. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 123 86,5
10. Fakulta strojní TU v Liberci 138 86,4
11. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 132 86,1
12. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 139 85,9
13. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 118 85,6
14. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 119 85,4
15. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 135 83,7
16. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 145 83,5
17. Unicorn College s.r.o. 108 83,4
18. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 123 83,1
19. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně 115 82,9
20. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 125 82,6
21. Fakulta strojní ČVUT v Praze 116 81,9
22. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 152 80,9
23. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 139 80,4
24. Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L. 109 80,1
25. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 138 79,4
26. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 128 78,7
27. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 135 78,4
28. Vysoká škola polytechnická Jihlava 129 78,1
29. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 109 77,4
30. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 120 76,9

Teologie - veřejné a soukromé :

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé :