Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta stavební ČVUT v Praze Počet respondentů168 Index Fakulta Roku94,1
2. Fakulta architektury ČVUT v Praze 150 90,8
3. Fakulta stavební VUT v Brně 132 89,4
4. Fakulta architektury VUT v Brně 125 86,4
5. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 109 85,1
6. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 101 81,2

Ekonomie - soukromé

1. NEWTON College, a.s. Počet respondentů181 Index Fakulta Roku94,6
2. CEVRO institut, o.p.s. 121 91,8
3. Akademie STING, o.p.s. 138 89,3
4. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 119 88,2
5. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 125 87,1
6. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 108 85,2
7. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 132 84,6
8. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP) 103 83,7
9. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 145 80,1
10. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 105 78,5
11. Vysoká škola hotelová v Praze 123 75,1

Ekonomie - veřejné

1. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Počet respondentů144 Index Fakulta Roku92,1
2. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci 127 90,8
3. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně 136 90,6
4. Národohospodářská fakulta VŠE 184 88,7
5. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L. 128 87,4
6. Fakulta financí a účetnictví VŠE 116 87,1
7. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích 152 87
8. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích 241 86,9
9. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 116 86,4
10. Fakulta podnikohospodářská VŠE 131 84,3
11. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 182 84,2
12. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně 236 83,7
13. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné 152 82,3
14. Fakulta informatiky a statistiky VŠE 174 82,1
15. Provozně ekonomická fakulta MENDELU 153 81,4
16. Ekonomická fakulta TU v Liberci 107 80,2
17. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 204 79,8
18. Fakulta podnikatelská VUT v Brně 112 78,6
19. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE 139 77,4
20. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 162 75,9
21. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 109 74,8

Chemie - veřejné

1. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích Počet respondentů134 Index Fakulta Roku93,4
2. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze 105 91,5
3. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze 178 88,9
4. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze 145 86,4
5. Fakulta chemická VUT v Brně 143 83,4
6. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze 139 81,4

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK) Počet respondentů145 Index Fakulta Roku93,4
2. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) 130 92,7
3. Lékařská fakulta UP v Olomouci 126 90,6
4. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 137 90,4
5. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 118 88,7
6. Farmaceutická fakulta VFU v Brně 136 88,4
7. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 122 87,6
8. Lékařská fakulta MU v Brně 140 86,4
9. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) 139 82,4
10. Lékařská fakulta OU v Ostravě 132 81,6

Matematika, fyzika - veřejné

1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Počet respondentů132 Index Fakulta Roku92,7
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 119 91,8
3. Matematický ústav SLU v Opavě 116 87,4

Pedagogika - veřejné

1. Pedagogická fakulta UP v Olomouci Počet respondentů124 Index Fakulta Roku93,4
2. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L. 115 90,6
3. Pedagogická fakulta MU v Brně 149 89,4
4. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze 179 88,4
5. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci 132 86,7
6. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové 112 85,4
7. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 140 85,1
8. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 125 84,6
9. Pedagogická fakulta OU v Ostravě 116 83,4
10. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 119 81,6

Policie, vojenství - státní

1. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně Počet respondentů109 Index Fakulta Roku92,6
2. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně 123 85,7

Právo - veřejné a soukromé

1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) Počet respondentů128 Index Fakulta Roku92,1
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni 118 87,7
3. Právnická fakulta MU v Brně 158 86,4
4. Právnická fakulta UP v Olomouci 140 86,1

Přírodní vědy - veřejné a soukromé

1. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Počet respondentů132 Index Fakulta Roku91,2
2. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 128 89,4
3. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L. 123 88,4
4. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích 128 87,6
5. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L. 142 84,1
6. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové 127 82,9
7. Přírodovědecká fakulta MU v Brně 121 81,5
8. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK) 142 81,2
9. Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 131 80,4

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Filozofická fakulta UP v Olomouci Počet respondentů132 Index Fakulta Roku90,4
2. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 110 89,7
3. Fakulta sociálních studií MU v Brně 121 87,7
4. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích 118 85,3
5. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně 109 84,1
6. Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L. 125 83,4
7. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě 112 81,2
8. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové 119 80,8
9. Filozofická fakulta OU v Ostravě 109 79,6
10. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích 108 78,7
11. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK) 124 78,1
12. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě 138 77,5
13. Fakulta filozofická ZČU v Plzni 110 76,7
14. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 123 76,1
15. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK) 103 75,8
16. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě 102 75,4

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci Počet respondentů121 Index Fakulta Roku92,4
2. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK) 116 90,1
3. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. 124 86,7
4. Fakulta sportovních studií MU v Brně 103 86,3

Technika - veřejné a soukromé

1. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni Počet respondentů123 Index Fakulta Roku91,5
2. Fakulta informatiky MU v Brně 135 89,7
3. Fakulta strojní ZČU v Plzni 119 89,6
4. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 115 88,8
5. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 110 88,6
6. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 140 88,4
7. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 109 88,1
8. Technická fakulta ČZU v Praze 127 86,7
9. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 123 86,5
10. Fakulta strojní TU v Liberci 138 86,4
11. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 132 86,1
12. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 139 85,9
13. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 118 85,6
14. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 119 85,4
15. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 135 83,7
16. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 145 83,5
17. Unicorn College s.r.o. 108 83,4
18. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 123 83,1
19. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně 115 82,9
20. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 125 82,6
21. Fakulta strojní ČVUT v Praze 116 81,9
22. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 152 80,9
23. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 139 80,4
24. Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L. 109 80,1
25. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 138 79,4
26. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 128 78,7
27. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 135 78,4
28. Vysoká škola polytechnická Jihlava 129 78,1
29. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 109 77,4
30. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 120 76,9

Teologie - veřejné a soukromé

1. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích Počet respondentů121 Index Fakulta Roku91,4
2. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 118 88,7
3. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci 125 87,6
4. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 123 87,2
5. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 129 85,7

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Počet respondentů124 Index Fakulta Roku89,7
2. Fakulta umění OU v Ostravě 120 89,5
3. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích 128 88,9
4. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 110 87,6
5. Hudební fakulta JAMU v Brně 109 87,1
6. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně 125 86,1
7. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L. 108

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé

1. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze Počet respondentů129 Index Fakulta Roku89,6
2. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně 128 88,7
3. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 126 87,6
4. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze 132 85,4
5. Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích 140 84,6
6. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 128 83,6
7. Zahradnická fakulta MENDELU 120 81,9
8. Agronomická fakulta MENDELU 118 79,4
9. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně 109 78,6

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích Počet respondentů123 Index Fakulta Roku91,3
2. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci 132 90,4
3. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni 110 89,4
4. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7 135 88,6
5. Fakulta zdravotnických studií TU v Liberci 129 87,7
6. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 125 87,1
7. Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L. 140 85,7