Fakulta veřejných politik SLU v Opavě

Popis

Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský studijní program. Aktuálně na fakultě studuje více než tisíc studentů. Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice a sociální práci až po sféru veřejné správy. Nové sídlo fakulty na Bezručově náměstí 14 nabízí moderní výukové prostory, odborná pracoviště a zázemí pro studenty.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.slu.cz/fvp/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/slu.fvp
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 656
Počet přihlášených: 1090
Počet zapsaných: 463
Počet studentů: 1053
Počet absolventů od roku založení: 3380

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Historické vědy

Moderní dějiny střední Evropy Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Mezinárodní teritoriální studia

Středoevropská studia Prezenční studium Bc.

Mezinárodní teritoriální studia

Středoevropská studia Prezenční studium Mgr. nav.
Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě Prezenční studium Mgr. nav.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční/Kombinované studium Bc.

Sociální politika a sociální práce

Veřejná správa a sociální politika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Sociální politika a sociální práce

Veřejná správa a sociální politika Prezenční/Kombinované studium Mgr. nav.

Specializace v pedagogice

Edukační péče o seniory Kombinované studium Bc.
Sociální patologie a prevence Prezenční/Kombinované studium Bc.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: 25. 1. 2017

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2017

Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

Podrobné informace o škole

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí spektrum oborů, jejichž absolventi naleznou uplatnění jak v oblasti ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice po sociální práci, tak ve sféře veřejné správy a veřejných politik.

Fakulta realizuje ve čtyřech bakalářských, dvou navazujících magisterských a jednom doktorském programu celkově osm studijních oborů.

Na fakultě nyní studuje asi 1 100 studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v Německu, Nizozemí, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku, přičemž okruh zahraniční spolupráce se stále rozšiřuje.

Fakulta veřejných politik nabízí i kurzy celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních oborech.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

Diskuze