Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě

Popis

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Město Opava nabízí studentům specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. Na fakultě v aktuálním akademickém roce studuje přes dva tisíce studentů, výuku zajišťují pracovníci osmi vysokoškolských ústavů a dvou kabinetů. v rámci Slezské univerzity v Opavě, která na podzim 2011 oslavila dvacet let existence, patří fakulta mezi nejstarší součásti.

  • Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Opava

Diskuze