Matematický ústav SLU v Opavě

Popis

Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě zřízen také Ústav matematiky.S účinností od 1. ledna 1999 došlo k osamostatnění Matematického ústavu, který je nyní, v rámci Slezské univerzity, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.slu.cz/math/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/MatematickyUstav/
Zaměření školy: Matematika, fyzika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářský studijní program Matematika

Aplikovaná matematika Prezenční studium Bc.
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Prezenční studium Bc.
Matematické metody v ekonomice Prezenční studium Bc.
Obecná matematika Prezenční studium Bc.

Doktorský studijní program Matematika

Geometrie a globální analýza Prezenční/Kombinované studium PhD.
Matematická analýza Prezenční/Kombinované studium PhD.

Magisterský navazující studijní program Matematika

Aplikovaná matematika Prezenční studium Mgr.
Geometrie a globální analýza Prezenční studium Mgr.
Matematická analýza Prezenční studium Mgr.

Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení probíhá do 23.8.2019

více info –>  https://www.slu.cz/math/cz/layout/488

 

Podrobné informace o škole

Matematický ústav nabízí možnost studia bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Matematika. MÚ se díky kvalifikovanému personálnímu obsazení velmi rychle rozvíjí, a proto zde bylo, vedle bakalářských a magisterských matematických oborů , již v roce 1994 akreditováno doktorské studium Matematické analýzy a v roce 1995 právo konat habilitační a profesorská řízení. V roce 1997 bylo zřízeno doktorské studium druhého oboru – Geometrie a globální analýza

Mimořádná stipendia pro talentované studenty matematiky až 6000 Kč měsíčně již v prvním roce studia více info –>  https://www.slu.cz/math/cz/file/cul/13d91db1-3f5d-444a-9f8f-cf1208a04d85   

neformální web pro uchazeče –>  http://studujmatiku.cz

 

 

 

Diskuze