Fakulta textilní TU v Liberci

Popis

Fakulta textilní jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.ft.tul.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/fakultatextilni/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Počet studentů: 1000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ

specializace Návrhářství skla a šperku Prezenční studium Bc.
specializace Návrhářství textilu a oděvu Prezenční studium Bc.
specializace Textilní technologie a vzorování Prezenční studium Bc.

studijní program PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Průmyslové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.

studijní program PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Průmyslové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

studijní program TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ

specializace Netkané textilie a nanovlákenné materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.
specializace Oděvní technologie a materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.
specializace Textilní technologie a materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.

studijní program TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍí

Textilní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

studijní program TEXTILNÍ MARKETING

Textilní marketing Prezenční/Kombinované studium Bc.

studijní program TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY

specializace Netkané textilie a nanovlákna Prezenční/Kombinované studium Bc.
specializace Projektování a tvorba textilií Prezenční/Kombinované studium Bc.

studijní program VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE

Výroba oděvů a technické konfekce Prezenční/Kombinované studium Bc.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení naleznou zájemci na webových stránkách fakulty :

http://www.ft.tul.cz/uchazeci

Podrobné informace o škole

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, Katedra hodnocení textilií, Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Katedra materiálového inženýrství, Katedra oděvnictví a Katedra technologií a struktur

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

Studenti prezenční i kombinované formy studia mají možnost během studia absolvovat studijní stáže v rámci programu ERASMUS na význačných světových univerzitách.

Diskuze