Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové

Popis

Buď FF tom s námi! 

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové je mladou, inovativní, dynamicky se rozvíjející školou, která buduje svou prestiž na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí #ffuhk. 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
Facebook: https://www.facebook.com/ff.uhk.cz/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 388
Počet přihlášených: 699
Počet zapsaných: 300
Počet studentů: 900
Počet absolventů od roku založení: 2200

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Bc.

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Mgr.

Archeologie

Archeologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Filozofie

Filozofie a společenské vědy Prezenční studium Bc.

Filozofie

Filozofie Prezenční studium Mgr.

Filozofie

Philosophy (v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.

Filozofie

Filozofie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Historické vědy

Historie - Archivnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.

Historické vědy

Prezentace a ochrana kulturního dědictví Prezenční studium Bc.

Historické vědy

Archivnictví (modul Moderní systémy v archivnictví/ modul Archivnictví a pomocné vědy historické) Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Historické vědy

Historie Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Historické vědy

České a československé dějiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Historie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Mezinárodní teritoriální studia

African Studies (v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.
Central European Studies (v anglickém jazyce) Prezenční studium Mgr.
Latin American Studies (v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.

Politologie

Politologie Prezenční/Kombinované studium Bc.

Politologie

Politologie - africká studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Politologie

Politologie - latinskoamerická studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Politologie

Africká studia Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Politologie

Latinskoamerická studia Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Politologie

Political Science (v anglickém jazyce) Prezenční studium Bc.

Sociální práce

Specializace Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Kombinované studium Bc.
Specializace Sociální práce v preventivních službách Prezenční/Kombinované studium Bc.
Specializace Sociální práce ve veřejné správě Prezenční/Kombinované studium Bc.

Sociologie

Sociologie obecná a empirická Prezenční studium Bc.

Technická podpora humanitních věd

Počítačová podpora v archivnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.

Dny otevřených dveří

11. - 12. ledna 2019. 

 

Přijímací řízení

  • Termín pro podání přihlášky ke studiu (bakalářské obory): do 31. 3. 2019
  • Termín pro podání přihlášky ke studiu (navazující magisterské obory): do 31. 3. 2019
  • Přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy: 24.5.2019 - 30.5.2019
  • Přijímací zkoušky pro navazující magisterské programy: 7.6.2019 - 13.6.2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních oborů se konají zpravidla formou písemného testu. V případě navazujících magisterských oborů volí některé katedry Filozofické fakulty UHK v rámci přijímacího řízení také ústní pohovor. Při splnění podmínek definovaných katedrami mohou být uchazeči přijati i bez přijímají zkoušky. 

!!! Nový projekt pro uchazeče o Bc. studium - FFree index FF UHK - Sbírejte body k přijímačkám už nyní!

Chcete studovat společenské vědy nebo Vás baví historie? Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové Vám poradí FFintu, jak zde snáze získat vysokoškolský FFlek! Pořiďte si svůj FFree index FFrekventanta FF UHK, navštivujte akce, které pro Vás bude hradecká „FFilda“ celý akademický rok organizovat, a sbírejte první body k přijímačkám už od října 2015 do května 2016! Více na: https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/

Podrobné informace o škole

Hlavním posláním FF UHK je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie.

Kromě nich však rozvíjí i studia a výzkumné směry, které z ní činí originální školu. Jedná se především o specializaci na Latinskou Ameriku a Afriku, obor Sociální práce a o uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách. Na Filozofické fakultě UHK studuje kolem 900 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském stupni.

Výuka a působení akademického sboru jsou úzce vázány na výzkum, který je prováděn ve všech oblastech a dosahuje relevantních výsledků. Široké spektrum činností a kvalita výsledků vytváří z FF UHK vyhledávanou vysokou školu, jež je partnerem mnoha tuzemských a zahraničních institucí.

Proč studovat na naší fakultě?

● Protože Vám nabídneme moderní a žádané studijní obory, z nichž některé nemůžete studovat nikde jinde v ČR či střední Evropě.

● Protože se při studiu u nás můžete podívat do různých zemí Evropy, Afriky, Asie i Ameriky.

● Protože nejsme fakulta s velkým počtem studentů, a můžeme Vám proto nabídnout osobní přístup.

● Protože máme dobře vybavené učebny včetně počítačových a spoustu vyučujících, které stojí za to si poslechnout.

● Protože na fakultě řešíme zajímavé věci a jako studenty Vás k tomu přizveme.

Proč studovat v Hradci Králové?

● Protože město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR.

● Protože v Hradci je všude blízko a fakulta sídlí přímo uprostřed města v historické budově na břehu Labe a na kraji parku.

● Protože v Hradci nejsou jen 4 vysoké školy, 3 veřejné knihovny, ale také divadla, kina, koncerty, lázně, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek.

 

 

Diskuze