Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové

Popis

Pestrá nabídka učitelských i neučitelských programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Specifickou vlastností studijní nabídky pedagogických oborů je tzv. volná kombinovatelnost učitelských specializací. Jako jediná fakulta v Česku nabízíme souvislá magisterská studia v rámci učitelství pro 2. stupeň ZŠ, pochopitelně s možností tvorby volných kombinací.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium
Facebook: https://www.facebook.com/pdf.uhk.cz/
Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk Prezenční studium Bc.

Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk Prezenční studium Bc.

Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk Prezenční studium Bc.

Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk Prezenční studium Bc.

Transkulturní komunikace

Transkulturní komunikace Prezenční studium Bc
Transkulturní komunikace Kombinované studium Bc.

Učitelství pro mateřské školy

Učitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Učitelství pro mateřské školy Kombinované studium Bc.

Dny otevřených dveří

10. - 11. ledna 2020

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Seznam programů a oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní obory.

Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.
 

Důležité termíny:

  • Konkrétní termíny přijímacího řízení jsou postupně zveřejňované v IS/STAG v části Přijímací řízení (po přihlášení).
  • Přijímání přihlášek do bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů a oborů bylo ukončeno
  • Konečný termín podání přihlášky pro doktorské studijní programy a obory: 30. duben 2019
  • Předpokládané termíny přijímacího řízení.

Podrobné informace o škole

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Kromě toho může být na základě rigorózního řízení udělen titul doktor filozofie.

Sleduj nás: #pdf_uhk.cz

 

 

Diskuze