Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.

Popis

Přírodovědecká fakulta je jednou z nejmladších částí Univerzity JE Purkyně. Stala se však brzy respektovanou institucí. Kromě škály tradičních disciplín (biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika) nabízí také dynamicky se rozvíjející obory (aplikované nanotechnologie, toxikologie).
Studium u nás je kvalitní a příjemné, v téměř rodinné atmosféře. Stotisícové Ústí, vpletené mezi příkré Labské pískovce a sopečné Středohoří, skýtá šance a leží jen hodinu od Prahy a Drážďan.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://prf.ujep.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Prirodovedecka.…JEP
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 368

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná fyzika

Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Bc.
Aplikované počítačové modelování Prezenční/Kombinované studium Bc.
Applied Computer Modelling Prezenční studium Bc.

Aplikovaná informatika

Informační systémy Prezenční studium Bc.

Biologie

Biologie Prezenční studium Mgr.

Dvouoborová studia - více informací na www.sci.ujep.cz

Dvouoborová studia učitelství - více informací na www.sci.ujep.cz

Ekologie a ochrana prostředí

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie Prezenční studium Mgr.

Fyzika

Fyzika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Fyzika

Computer Modelling in Science and Technology Prezenční studium Mgr.
Počítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Mgr.

Fyzika

Počítačové metody ve vědě a technice Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Geografie

Geografie Prezenční studium Mgr.

Matematika

Matematika a její použití v přírodních vědách Prezenční studium Bc.

Matematika

Obecné otázky matematiky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Mathematics

General Problems of Mathematics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Nanotechnologie

Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Mgr.

Nanotechnologie

Aplikované nanotechnologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Nanotechnology

Applied Nanotechnology Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Physics

Computer Methods in Science and Technology Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

30. 1. 2019

Přijímací řízení

Přihlášky v 2. kole do 19. 8. 2019

http://prf.ujep.cz/prijimaci-rizeni-2019-2020.html

https://www.univerzitaseveru.cz/

Podrobné informace o škole

O výuku studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. Fakulta spolupracuje se zahraničními organizacemi, s ústavy Akademie věd i se soukromými společnostmi, ale také klade velký důraz na spolupráci se středními školami. Vychováváme absolventy pro průmyslovou praxi, ale také i pro akademickou kariéru. Studenti PřF UJEP tak mají v budoucnosti větší šance pro uplatnění na trhu práce.

Více informací na http://prf.ujep.cz.

Diskuze