Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Popis

Historie fakulty sahá do doby založení univerzity roku 1348, byla totiž jednou ze čtyř původních fakult. Dnešní KTF UK sídlí v dejvickém vysokoškolském kampusu. V budově se nachází též Centrální katolická knihovna.

KTF UK poskytuje vzdělání vycházející z evropské křesťanské tradice, nezapomíná však ani na otázky a požadavky současné společnosti. Kromě katolická teologie se zde přednášejí dějiny křesťanského umění a dějiny evropské kultury garantované uznávaným Ústavem dějin křesťanského umění.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.ktf.cuni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KTFUK
Zaměření školy: Teologie
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 236
Počet přihlášených: 265
Počet studentů: 732

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Historické vědy

Církevní a obecné dějiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Dějiny evropské kultury (bakalářský obor) Prezenční studium Bc.
Dějiny evropské kultury (navazující magisterský obor) Prezenční studium Mgr.

Humanitní studia

Aplikovaná etika (navazující magisterský obor) Kombinované studium Mgr.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny křesťanského umění (bakalářský obor) Prezenční studium Bc.
Dějiny křesťanského umění (doktorský obor) Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Dějiny křesťanského umění (navazující magisterský obor) Prezenční studium Mgr.

Teologie

Katolická teologie (doktorský obor) Prezenční/Kombinované studium Th.D.
Katolická teologie (magisterský obor) Prezenční studium Mgr.
Teologické nauky (bakalářský obor) Kombinované studium Bc.
Teologické nauky (navazující magisterský obor) Kombinované studium Mgr.

Dny otevřených dveří

18. ledna 2017 od 14 hodin

Podrobnosti najdete na webu KTF UK.

Fotografie ze dne otevřených dveří najdete ZDE.


 

Přijímací řízení

Nejzazší termín pro podání přihlášek pro akademický rok 2017/2018: 28. února 2017  

Kompletní informace o přijímacím řízení (náležitosti přihlášky, způsob podání, termíny přijímacích zkoušek) naleznete na webu fakulty ZDE.


 

Podrobné informace o škole

Další aktivity na fakultě:

Studentský spolek Copertino, z.s.
Facebook

Fakultní sbor Acant
Bandzone a Facebook

Fakultní kaplan
WEB


Vědecká činnost:

KTF UK je významným centrem vědecké činnosti - ta probíhá ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi. Projevuje se zejména publikační a přednáškovou činností pedagogů.

Při KTF UK jseou zřízena tato vědecká centra:

• Centrum pro aplikovanou etiku

• Centrum teologie a umění

• Centrum dějin české teologie

• Centrum Pro Oriente Christiano

• Centrum teologie, filosofie a teorie médií


Centrální katolická knihovna (CKK)

WEB knihovny ZDE.
Katalog knihovny ZDE.


Další zajímavé odkazy:

Podrobné informace o oborech.

Více o historii fakulty ZDE.


Důležité kontakty

Studijní oddělení

Vedoucí: Ing. Tereza Fatková
Email: studijni@ktf.cuni.cz  
tel: +420 220 181 383
Úřední hodiny


 

  • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Thákurova 3, Praha 6, 160 00 Praha
  • www.ktf.cuni.cz

Diskuze