Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)

Popis

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Teoretické katedry dávají studentům základní znalosti nutné pro správné pochopení morfologických, funkčních a patologických procesů v organismu. Kliniky, ústavy a oddělení Fakultní nemocnice seznamují studenty především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami, s diferenciální diagnostikou a principy léčby. Velký důraz je kladen na praktickou výuku.

  • Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Hradec Králové

Diskuze