Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)

Video

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy v Praze, byla založena 1. června 1990. V současné době je hlavním cílem fakulty rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.fsv.cuni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/fsvuk
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

6201 Ekonomické teorie

Corporate Finance and Strategy Prezenční studium Mgr.
Economics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Economics and Finance Prezenční studium Bc.
Economics and Finance Prezenční studium Mgr.
Ekonomie Prezenční studium Mgr.
Ekonomie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ekonomie a finance Prezenční studium Bc.

6701 Politologie

Bezpečnostní studia Prezenční studium Mgr.
Geopolitical Studies Prezenční studium Mgr.
International Security Studies Prezenční studium Mgr.
Mezinárodní vztahy Prezenční studium Mgr.
Political Science Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Politologie Prezenční studium Mgr.
Politologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Politologie a mezinárodní vztahy Prezenční studium Bc.

6702 International Area Studies

Balkan, Eurasian and Central European Studies Prezenční studium Mgr.
Central and Eastern European Studies Prezenční studium Mgr.
Central European Comparative Studies Prezenční/Kombinované studium Mgr.
European Studies Prezenční studium Mgr.
Transatlantic Studies Prezenční/Kombinované studium Mgr.

6702 Mezinárodní teritoriální studia

Americká studia Prezenční studium Mgr.
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Prezenční studium Mgr.
Česko-německá studia Prezenční studium Bc.
Evropská studia Prezenční studium Mgr.
International Masters in Economy, State and Society Prezenční studium Mgr.
International Studies Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní teritoriální studia Prezenční studium Bc.
Mezinárodní teritoriální studia Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Německá a rakouská studia Prezenční studium Mgr.
Teritoriální studia Kombinované studium Bc.
Západoevropská studia Prezenční studium Mgr.

6703 Sociologie

Public and Social Policy Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Sociologie Prezenční studium Mgr.
Sociologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Sociologie a sociální antropologie Prezenční studium Bc.
Sociologie a sociální politika Prezenční studium Bc.
Sociology Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Veřejná a sociální politika Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Veřejná a sociální politika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

6736 International Economic and Political Studies

International Economic and Political Studies Prezenční studium Mgr.

7105 Historické vědy

Moderní dějiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Soudobé dějiny Kombinované studium Bc.

7202 Mediální a komunikační studia

Marketingová komunikace a public relations Prezenční studium Bc.
Mediální studia Prezenční studium Bc.
Mediální studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Mediální studia Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Žurnalistika Prezenční studium Bc.
Žurnalistika Prezenční studium Mgr.

Podrobné informace o škole

Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, většinou v českém jazyce, několik oborů je akreditováno též v anglickém jazyce. Na FSV UK studuje více než 4000 studentů. Členové jednotlivých institutů fakulty a dvou výzkumných center v rámci českých a evropských grantů rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech hlavních oblastech společenských věd. K integraci a koordinaci výzkumu, stejně jako mezioborové komunikaci, významnou měrou přispívají pravidelně pořádané konference.

  • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha
  • tel.: +420 222 112 111
  • e-mail: info@fsv.cuni.cz
  • http://www.fsv.cuni.cz/

Diskuze