Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Popis

Matematicko-fyzikální fakulta UK je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí zpravidla umisťuje na prvním místě. Matfyz je považován za synonymum pro excelenci ve vědě i výuce. Zaměstnanost absolventů dosahuje 100 %, bývalé studenty naleznete v mnoha špičkových globálních firmách (Facebook, Oracle, Generali, RSJ).  

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.mff.cuni.cz
Facebook: www.facebook.com/MFFUK
Twitter: twitter.com/Matfyz
Zaměření školy: Matematika, fyzika
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1356
Počet přihlášených: 1700

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Fyzika

Aplikovaná fyzika Prezenční studium Bc.
Astronomie a astrofyzika Prezenční studium Mgr.
Biofyzika a chemická fyzika Prezenční studium Mgr.
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů Prezenční studium Mgr.
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí Prezenční studium Mgr.
Geofyzika Prezenční studium Mgr.
Jaderná a subjaderná fyzika Prezenční studium Mgr.
Matematické a počítačové modelování ve fyzice Prezenční studium Mgr.
Meteorologie a klimatologie Prezenční studium Mgr.
Obecná fyzika Prezenční studium Bc.
Optika a optoelektronika Prezenční studium Mgr.
Teoretická fyzika Prezenční studium Mgr.

Informatika

Bioinformatika Prezenční studium Bc.
Diskrétní modely a algoritmy Prezenční studium Mgr.
Matematická lingvistika Prezenční studium Mgr.
Obecná informatika Prezenční studium Bc.
Počítačová grafika a vývoj počítačových her Prezenční studium Mgr.
Programování a softwarové systémy Prezenční studium Bc.
Softwarové a datové inženýrství Prezenční studium Bc.
Softwarové a datové inženýrství Prezenční studium Mgr.
Softwarové systémy Prezenční studium Mgr.
Teoretická informatika Prezenční studium Mgr.
Umělá inteligence Prezenční studium Mgr.

Matematika

Finanční a pojistná matematika Prezenční studium Mgr.
Finanční matematika Prezenční studium Bc.
Matematická analýza Prezenční studium Mgr.
Matematické modelování ve fyzice a technice Prezenční studium Mgr.
Matematické struktury Prezenční studium Mgr.
Matematika pro informační technologie Prezenční studium Bc.
Matematika pro informační technologie Prezenční studium Mgr.
Numerická a výpočtová matematika Prezenční studium Mgr.
Obecná matematika Prezenční studium Bc.
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie Prezenční studium Mgr.

Učitelství matematiky a fyziky v různých kombinacích včetně cizích jazyků

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří (DOD)
26. 11. 2015, www.mff.cuni.cz/dod.
 

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Všechny studijní programy mají stejnou přijímací zkoušku. Ta obsahuje 10 úloh testujících předpoklady ke studiu na fakultě (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

Navazující magisterské studium

Zkouška je písemná a tvoří ji 4 úlohy. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

Jak se podává přihláška?
Pro bakalářské i navazující magisterské studium se přihláška podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze na adrese www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku.
Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Je nutné také zaplatit v termínu poplatek za přihlášku, jinak je považována za nepodanou. Informace jsou zkráceny. Veškeré podrobnosti naleznete na adrese www.mff.cuni.cz/uchazec.

Podrobné informace o škole

Kromě kvalitního studijního základu v matematických, fyzikálních a informatických oborech poskytuje fakulta přístup k nejnovějším poznatkům, garantuje účast ČR v mezinárodním fyzikálním ústavu ILL v Grenoble, umožňuje experimentovat na Terstském synchrotronu, má nezanedbatelný podíl v CERNu, je mentorem prestižního Google Summer of Code.

Informatika v magisterském cyklu nově nabízí například studium počítačové grafiky nebo vývoje počítačových her.

Bakalářskou informatiku, stejně jako magisterskou matematiku a informatiku je možné studovat také v anglickém jazyce.

Buďte v té nejlepší společnosti!

Diskuze