Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

Popis

Fakulta vojenského leadershipu zabezpečuje vzdělávání ve vojenském i civilním studiu. V rámci vojenského studia připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, důstojníky Armády ČR, kteří budou působit ve všech organizačních strukturách ozbrojených sil na manažerských a ekonomických funkcích. V rámci civilního studia připravuje odborníky pro působení na manažerských a ekonomických funkcích u firem, organizací a institucí působících v oblasti bezpečnostního systému České republiky.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.unob.cz/fvl/Stranky/default.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/fakulta.vojensk…ipu
Zaměření školy: Policie a vojenství
Typ školy: Státní

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu, respektive Univerzity obrany se uskuteční ve dnech

3. prosince 2015

7. ledna 2016

10. února 2016

Přijímací řízení

Pro přijetí na Fakultu vojenského leadershipu je potřeba podat přihlášku a to do:

31. března 2016 pro všechny studijní obory.

Termín přijímacích zkoušek jsou pak stanoveny na jeden den v termínu:

18. až 22. dubna 2016 pro magisterské a bakalářské studium a

26. a 27. dubna 2016 pro navazující magisterské studium.

O konkrétním termínu bude uchazeč vyzván studijním oddělením.

Podrobné informace o škole

Studijní programy fakulty poskytují absolventům standardní vzdělání v daném oboru, plně srovnatelné se vzděláním na civilních vysokých školách, které je rozšířeno o speciální vojensko-odbornou a vojensko-profesionální přípravu podle potřeb Armády ČR. Tím jsou vytvořeny základní předpoklady pro plnohodnotné uplatnění absolventů ve vojenském i civilním životě.

Diskuze