Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

Popis

Studium na FTK UP, to není jen tělesná výchova a sport, ale také množství nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků z kurzů a sportovních akcí, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, objevování principů managementu, bohaté možnosti zahraničních pobytů, příležitost k uplatnění ve vědeckých kruzích a především nejstarší moravská univerzita v kouzelné Olomouci. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.ftk.upol.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FTKUP
Zaměření školy: Sport
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kinantropologie

Kinantropologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Specializace ve zdravotnictví / Rehabilitace

Fyzioterapie Prezenční studium Bc.
Fyzioterapie Prezenční studium Mgr.

Tělesná výchova a sport

Aplikovaná tělesná výchova Prezenční/Kombinované studium Bc.
Aplikovaná tělesná výchova Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Aplikované pohybové aktivity Prezenční/Kombinované studium Bc.
Aplikované pohybové aktivity Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Ochrana obyvatelstva Prezenční/Kombinované studium Bc.
Rekreologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Rekreologie Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Tělesná výchova Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova Prezenční studium Mgr.
Tělesná výchova a sport Prezenční/Kombinované studium Bc.
Tělesná výchova a sport Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Trenérství a management sportu Kombinované studium Mgr.
Trenérství a sport Kombinované studium Bc.

Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na Fakultě tělesné kultury UP se obecně skládá ze tří částí - talentové, písemné a ústního pohovoru. Podrobnosti k přijímacímu řízení na konkrétních oborech uchazeči najdou zde

Podrobné informace o škole

Přestože má studium tělesné výchovy v Olomouci dlouhou tradici, fakulta tělesné kultury je součástí svazku starobylé Univerzity Palackého teprve od roku 1991. Za 25 let existence dokázala vychovat celou řadu sportovních šampionů i sportovních trenérů, navázat řadu kontaktů se zahraničními školami a partnery a získat pevnou pozici v oblasti výzkumu pohybu člověka. Podle žebříčku Shanghai Ranking patří mezi 150 nejlepších sportovních škol na světě. 

Diskuze