Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Popis

Fakulta zdravotnických věd vznikla osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP.  V současné době fakulta realizuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Další informace o fakultě naleznete na: www.fzv.upol.cz

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 270
Počet přihlášených: 1550
Počet zapsaných: 270
Počet studentů: 660
Počet absolventů od roku založení: 1669

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

bakalářský studijní program Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.
Všeobecná sestra Kombinované studium Bc.

bakalářský studijní program Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.
Porodní asistentka Kombinované studium Bc.

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie Prezenční studium Bc.
Radiologický asistent Prezenční studium Bc.
Zdravotnický záchranář Prezenční studium

navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství

Ošetřovatelská péče v interních oborech Prezenční studium Mgr.
Ošetřovatelská péče v interních oborech Kombinované studium Mgr.

navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie Prezenční studium Mgr.
Intenzivní péče v porodní asistenci Prezenční studium
Intenzivní péče v porodní asistentci Kombinované studium

Dny otevřených dveří

21.ledna 2017 od 09:00 do 14:00 hod.

Přijímací řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení včetně termínu Dne otevřených dveří naleznou zájemci o studium na webových stránkách fakulty:

http://www.fzv.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/

 

Podrobné informace o škole

Fakulta zdravotnických věd (FZV) je nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Uchazečům o studium nabízí studijní programy s nelékařským zdravotnickým zaměřením, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Další informace viz: www.fzv.upol.cz

  • Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
  • tel.: 585 632 852
  • e-mail: romana.schneeweissova@upol.cz

Diskuze