CEVRO institut, o.p.s.

CEVRO institut

Popis

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola se zaměřením na studium práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů či bezpečnostní problematiky. Škola sídlí v krásném prostředí zrekonstruované Měšťanské besedy v centru Prahy. Studovat zde můžete BC. i MGR. programy s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru a prestižní postgraduální programy MPA, MBA a LL.M. Jako jediní v ČR nabízíme MGR. program oxfordského typu PPE. Jsme a chceme být školou mezinárodní a neustále se rozvíjet.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.cevroinstitut.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/CEVROInstitut.cz/
Zaměření školy: Ekonomie, Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Philosophy, Politics, Economics

Philosophy, Politics, Economics Prezenční studium MA

Praxe veřejné správy

Praxe veřejné správy Prezenční studium Bc.

Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a mezinárodní vztahy Prezenční studium Bc.

Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia Prezenční studium Mgr.

Právo v obchodních vztazích

Právo v obchodních vztazích Prezenční studium Bc.

Obchodněprávní vztahy

Obchodněprávní vztahy Prezenční studium Mgr.

Hospodářská politika

Hospodářská politika Prezenční studium Bc.

Politologie

Politologie Prezenční studium Mgr.

Veřejná správa

Veřejná správa Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Každou první středu v měsící od 16:00 hod. v Praze a každý první čtvrtek v měsíci od 15:00 hod. v Českém Krumlově.

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá buďto formou písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) u společnosti Scio, nebo formou ústního motivačního pohovoru.

Ústní motivační pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru.

Magisterské studium

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia probíhá formou ústního pohovoru během něhož se hodnotí zejména studijní schopnosti a znalosti uchazeče získané v průběhu předchozího studia v bakalářském stupni a odborné zaměření bakalářské práce obhájené uchazečem. Uchazeč do magisterského stupně studia by měl mít tedy s sebou k pohovoru svoji obhájenou bakalářskou práci. Pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut.

Podrobné informace o škole

Největší předností školy je vynikající pedagogický sbor, který v sobě snoubí renomé a pedagogické zkušenosti předních českých akademiků a praktický pohled pedagogů z řad advokátů, soudců či úspěšných manažerů. Dalšími důležitými body jsou zaměření na kvalitu, příjemné až rodinné prostředí malé školy či obrovské množství různých odborných i společenských aktivit. Více na www.cevroinstitut.cz.

Diskuze