preview

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

  • Lipová alej 2068, 397 01 Písek
  • Tel.: 382264212

Popis

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku je soukromou výběrovou vysokou uměleckou školou s bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem. Studijní program filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku poskytuje posluchačům všechny potřebné informace o tvorbě audiovizuálního díla a všech navazujících disciplin. Bližší informace na www.filmovka.cz

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Cílem a posláním studia je poskytnout posluchačům komplex profesních vědomostí a dovedností, rozšířit jejich inspirační základnu pro vlastní uměleckou činnost prohloubením tvůrčí představivosti, estetického a dramatického cítění, kulturního rozhledu. Podpořit v každém posluchači cit pro hluboké vnímání, stimulovat jeho schopnosti komplexního hodnocení reality, rozvoj vnitřního světa a vlastních citových rozměrů, ale vytvořit také prostor vzájemného obohacování, úcty a uznání individuální názorové vyhraněnosti i hledání společného spojujícího tématu a myšlenky.

  • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
  • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
  • Lipová alej 2068, 397 01 Písek
  • tel.: 382264212

Diskuze