preview

Divadelní fakulta JAMU v Brně

Janáčkova akademie muzických umění v Brně

  • Mozartova 1, 662 15 Brno
  • Tel.: 542 59 1303

Popis

Divadelní fakulta JAMU je veřejná vysoká škola, která vychovává budoucí profesionály ve studjních programech dramatická a taneční umění.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 111
Počet přihlášených: 645
Počet zapsaných: 111
Počet studentů: 360

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Divadlo a výchova

Divadlo a výchova pro Neslyšící Prezenční studium Bc.
Taneční a pohybové divadlo a výchova Prezenční studium Bc.
Divadlo a výchova Prezenční studium Bc.

Dramaturgie a režie

Divadelní dramaturgie Prezenční studium Bc.
Činoherní režie Prezenční studium Bc.

Dramatická tvorba a média

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika Prezenční studium Bc.
Audiovizuální tvorba a divadlo Prezenční studium Bc.

Scénografie

Divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní produkce Prezenční studium Bc.
Jevištní management a technologie Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Aktuální informace o přijímacích řízeních sledujte zde: http://difa.jamu.cz/prijimaci-rizeni/

Podrobné informace o škole

Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera. Na konci padesátých let (konkrétně 31. srpna 1959) bylo vládním nařízením č. 58/1958 zrušeno dělení JAMU na fakulty.

V roce 1990, pod vedením první porevoluční rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé, došlo ke znovuobnovení Divadelní a Hudební fakulty (nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb.) a formováním nové Divadelní fakulty je pověřen PhDr. Josef Kovalčuk. Během následujících dvaceti let, jež jsou neodmyslitelně spjaty především se jménem J. Kovalčuka - prvního děkana obnovené fakulty, ale i mnoha dalšími významnými osobami (např. Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová či Nika Brettschneiderová), došlo k výrazné proměně fakulty.

K dosavadním studijním oborům činoherní herectví a činoherní režie postupně přibyly obory divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta prošlo významnou rekonstrukcí a s narůstajícím počtem žádaných uměleckých oborů bylo na fakultu přijato mnoho nových talentovaných studentů i mimořádných pedagogických osobností. V současné době na Divadelní fakultě JAMU studuje již přes 360 studentů a za posledních dvacet let bylo do světa vysláno téměř tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.

  • Divadelní fakulta JAMU v Brně
  • Janáčkova akademie muzických umění v Brně
  • Mozartova 1, 662 15 Brno
  • tel.: 542 59 1303

Diskuze