preview

Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.

Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd

  • Barborská 52, 284 01 Kutná Hora

Popis

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem v Kolíně je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy a zároveň první vysokou školou v kolínském regionu. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studium Politologie

Podrobné informace o škole

Od listopadu 2003 nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu „Politologie“ jak v prezenční formě (denní studium), tak i v kombinované formě (studium při zaměstnání). Škola nabízí i kurzy Akademie třetího věku a volného času, podílí se na vydávání periodických a neperiodických publikací, odborníci z vysoké školy realizují nebo se podílejí na bohaté vědecké a výzkumné činnosti i na přednáškách pro širokou veřejnost v Kolíně i jinde.

  • Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.
  • Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd
  • Barborská 52, 284 01 Kutná Hora

Diskuze