preview

Hudební fakulta JAMU v Brně

Janáčkova akademie muzických umění v Brně

  • Komenského nám. 6, 662 15 Brno
  • Tel.: +420 542 591 666

Popis

V dnešní době fakulta disponuje výrazným uměleckým potenciálem, který je umocňován řadou aktivit přesahující rámec školy i státu. O kvalitě našich studentů svědčí fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své uplatnění v zahraničí. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 109
Počet přihlášených: 255
Počet zapsaných: 95
Počet studentů: 727

Podrobné informace o škole

Na fakultě každoročně hostují desítky vynikajících zahraničních pedagogů, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky, konají se zde Mezinárodní interpretační kurzy, Mezinárodní setkání kontrabasistů a dnes již evropsky renomovaná Soutěž Leoše Janáčka. Nemalý je rovněž vklad pro již tak bohatý brněnský koncertní život - fakulta ročně uspořádá téměř dvě stě koncertů, významná a poslední dobou velmi úspěšná jsou představení Komorní opery, stejně jako slibně se rozvíjející mezinárodní festival „Setkávání nové hudby plus". V nedávné době byly realizovány pro fakultu významné kroky v podobě akreditace oboru Jazzová interpretace (HF JAMU je první a dosud jedinou vysokou školou v České republice, na které je tento obor zaveden), akreditace oboru hra na tubu (zahájení výuky v ak. roce 2011/12) nebo zahájení výstavby Divadla na Orlí, které bude sloužit představením Komorní opery.

  • Hudební fakulta JAMU v Brně
  • Janáčkova akademie muzických umění v Brně
  • Komenského nám. 6, 662 15 Brno
  • tel.: +420 542 591 666

Diskuze