preview

Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  • Studentská 1668, 370 05 České Budějovice
  • Tel.: +420387771111

Popis

Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích byla zřízena roku 1960 jako Provozně ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Praze, se sídlem v Českých Budějovicích. V roce 1985 se dostalo fakultě označení agronomická a v roce 1991 byla již jako jedna ze dvou zakládajících fakult Jihočeské univerzity přejmenována na Zemědělskou. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 850
Počet přihlášených: 1230
Počet zapsaných: 585
Počet studentů: 12500
Počet absolventů od roku založení: 1500

Přijímací řízení

bakalářské obory bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, magisterské obory písemné přijímací testy - v případě dosažení dobrého studijního průměru ( do 1,8) v Bc studiu na ZF - přijímací zkoušky prominuty

Podrobné informace o škole

V současnosti poskytuje vzdělání v celé řadě bakalářských, magisterských a doktorských programů zaměřených na výchovu odborníků pro nejen tradiční zemědělství, agroekologii, tvorbu a péči o krajinu, rostlinolékařství a zemědělskou techniku. V poslední době je zde možné studovat i biotechnologie a biologii a ochranu zájmových organismů. Pozornost je věnována také kvalitě a zpracování potravinových surovin. Fakulta řeší řadu projektů z oblasti ochrany genetické diverzity genových zdrojů rostlin a zvířat, aplikace molekulárně biologických metod ve šlechtění zvířat a rostlin, šetrných způsobů zemědělského hospodaření a mnoha dalších oblastí.

  • Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Studentská 1668, 370 05 České Budějovice
  • tel.: +420387771111

Diskuze