Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Video

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je moderní fakultou s mnohaletou tradicí sahající až do roku 1960. V roce 1991 pak byla jednou ze zakládajících fakult a stála u zrodu nově vznikající Jihočeské univerzity. Budovy fakulty jsou lokalizovány v příjemném prostředí univerzitního kampusu na západním okraji města. K dispozici jsou špičkově vybavené laboratoře, pokusné pozemky, statek i experimentální plochy. Fakulta se zaměřuje i na moderní zemědělské technologie a vývoj inteligentních systémů. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.zf.jcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ZemedelskaFakultaJcu
Instagram: https://www.instagram.com/zf_jcu/?hl=cs
Vimeo: https://vimeo.com/637360864
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví, Technika, Chemie, Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 543
Počet přihlášených: 837
Počet zapsaných: 543
Počet studentů: 1107
Počet absolventů od roku založení: 8511

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Agroekologie

Agroekologie Prezenční/Kombinované studium Bc

Agropodnikání

Agropodnikání Prezenční/Kombinované studium Bc

Biologie a ochrana zájmových organismů

Biologie a ochrana zájmových organismů Prezenční/Kombinované studium Bc
Biologie a ochrana zájmových organismů Prezenční/Kombinované studium Ing.

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Prezenční studium Bc

Zemědělská technika a technologie

Zemědělská technika a technologie Prezenční studium Bc
Zemědělská technika a technologie Prezenční studium Ing.

Zemědělské biotechnologie

Zemědělské biotechnologie Prezenční studium Bc

Zemědělství

Zemědělství Prezenční/Kombinované studium Bc

Zootechnika

Zootechnika Prezenční/Kombinované studium Bc

Agroekologie

Agroekologie - Péče o krajinu Prezenční/Kombinované studium Ing.
Agroekologie - Ekologické zemědělství Prezenční/Kombinované studium Ing.

Kvalita a zpracování zemědělských produktů

Multifunctional Agriculture

Multifunctional Agriculture Prezenční studium Ing.

Zemědělská specializace: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Zemědělská specializace: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Prezenční studium Ing.

Zemědělská technika a technologie

Zemědělská technika a technologie Prezenční studium Ing.

Zemědělské biotechnologie

Zemědělské biotechnologie Prezenční studium Ing.

Zootechnika

Zootechnika Prezenční/Kombinované studium Ing.

Dny otevřených dveří

21. 1. 2022

Přijímací řízení

bakalářské obory bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, magisterské obory písemné přijímací testy - v případě dosažení dobrého studijního průměru ( do 1,8) v Bc studiu na ZF - přijímací zkoušky prominuty

Podrobné informace o škole

ZF JU poskytuje vysokoškolské vzdělání ve všech stupních studia, tj. v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Mezi nežádanější studijní programy patří Zootechnika, Zemědělská technika a technologie, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí nebo Agropodnikání. Mezi další zajímavé studijní programy s menším počtem studentů se pak řadí Agroekologie, Zemědělství, Zemědělské biotechnologie nebo Kvalita a zpracování zemědělských produktů. Všechny studijní programy jsou akreditovány v prezenční formě, některé pak nabízíme také ve formě kombinované. Vědecko-výzkumné aktivity fakulty se zaměřují na oblasti zemědělství, přírodních věd, agroekologie, techniky a vývoje nových technologií, biotechnologií, chemie, kvality a zpracování zemědělských produktů nebo krajinného managementu. Fakulta také intenzivně spolupracuje s podnikatelským sektorem v oblasti poradenství a smluvního výzkumu. Převážná většina výzkumných aktivit ZF JU je proto výrazně orientována na aplikovaný výzkum s přínosem pro společnost. Ze zajímavých projektů v této oblasti můžeme uvést například experimentální fakultní minipivovar, laboratoř pro spolupráci s praxí nebo Centrum pro nejlepší dostupné techniky pro intenzivní chovy hospodářských zvířat (BAT centrum JU).

  • Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Studentská 1668, 370 05 České Budějovice
  • tel.: +420 387 772 541
  • e-mail: jurasek@zf.jcu.cz
  • www.zf.jcu.cz

Diskuze