Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  • Branišovská 31a, 37005 České Budějovice
  • Tel.: 475 286 400

Popis

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy

Podrobné informace o škole

Na nově zřízenou fakultu byly převedeny akreditace všech studijních oborů Historického ústavu JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty připravovala Katedra bohemistiky PF JU. Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav věd o umění a kultuře, Ústav romanistiky, Ústav anglistiky a Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky.

  • Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Branišovská 31a, 37005 České Budějovice
  • tel.: 475 286 400

Diskuze