Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Popis

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav anglistiky, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistikyÚstav romanistiky a Ústav věd o umění a kultuře.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ff.jcu.cz/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FilozofickaFaku…1a/
Instagram: https://www.instagram.com/filozoficka_fa…ju/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Anglický jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura Prezenční studium Bc.

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Prezenční studium Bc.

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Bc.

Archivnictví

Archivnictví Prezenční studium Bc.

Bohemistika

Bohemistika Prezenční studium Bc.

Česko-německá areálová studia

Česko-německá areálová studia Prezenční studium Bc.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Prezenční studium Bc.

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Prezenční studium Bc.

Dějiny umění

Dějiny umění Prezenční studium Bc.

Estetika

Estetika Prezenční studium Bc.

Francouzský jazyk a literatura

Francouzský jazyk a literatura Prezenční studium Bc.

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod Prezenční studium Bc.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Prezenční studium Bc.

Historie

Historie Prezenční studium Bc.

Italský jazyk a kultura

Italský jazyk a kultura Prezenční studium Bc.

Kulturní studia

Kulturní studia Prezenční studium Bc.

Německý jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura Prezenční studium Bc.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Prezenční studium Bc.

Španělský jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura Prezenční studium Bc.

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod Prezenční studium Bc.

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Prezenční studium Bc.

Anglická a americká literatura

Anglická a americká literatura Prezenční studium Mgr.

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Mgr.

Archivnictví

Archivnictví Prezenční studium Mgr.

Bohemistika

Bohemistika Prezenční studium Mgr.

Česko-německá areálová studia

Česko-německá areálová studia Prezenční studium Mgr.

Dějiny umění a vizuální studia

Dějiny umění a vizuální studia Prezenční studium Mgr.

Historie

Historie Prezenční studium Mgr.

Kulturální studia

Kulturální studia Prezenční studium Mgr.

Německý jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.

Překladatelství

Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka Prezenční studium Mgr.
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka Prezenční studium Mgr.
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka Prezenční studium Mgr.
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka Prezenční studium Mgr.

Románská filologie

Francouzská filologie Prezenční studium Mgr.

Románská filologie

Italská filologie Prezenční studium Mgr.

Románská filologie

Španělská filologie Prezenční studium Mgr.

Učitelství pro střední školy

Český jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.
Anglický jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.
Francouzský jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.
Španělský jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.
Dějepis Prezenční studium Mgr.
Německý jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na FF JU se uskuteční 19. 1. 2024. Veškeré prezentace jsou k dispozici zde: https://www.ff.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Přijímací řízení

Přijímací řízení se liší v závislosti na zvoleném oboru. Některé obory přijímají pouze na základě ústního pohovoru, jiné při splnění určitých podmínek i bez přijímací zkoušky.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2022/2023 budou přijímány do 31. 3. 2023 u Bc. studijních programů, do 30. 4. 2023 u nMgr. a Ph.D. studijních programů.

Podrobné informace o škole

Filozofická fakulta JU nabízí bakalářské programy s pevným plánem nebo s volnými kombinacemi (Design your study! Design your life!).

Programy s volnými kombinacemi znamená, že si student může po maturitě vybrat jeden program a až v průběhu prvního ročníku i k němu může přidat druhý. Je možné vystudovat i třetí.

Na fakultě je také možno studovat učitelství pro střední školy v těchto oborech: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura. Také lze zde studovat magisterský program dvojího diplomu v oboru Francouzská filologie, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, Italský jazyk a Španělská filologie.

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Dalšími možnostmi jsou Norské fondy a fondy EHP, Aktion Česká republika-Rakousko, DAAD a jiné. V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovních stáží v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.

  • Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Branišovská 1645/31a, 37005 České Budějovice
  • tel.: +420 387 774 801
  • e-mail: dekanat@ff.jcu.cz
  • https://www.ff.jcu.cz/cz/

Diskuze