Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Popis

ZSF JU je s více než 2000 studenty druhou největší fakultou Jihočeské univerzity. Nabízí 13 bakalářských a 4 navazující magisterské studijní obory. Absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve dvou doktorských programech Ošetřovatelství a Rehabilitace. Fakulta má právo habilitačního a profesorského řízení. V angličtině tu lze studovat bakalářský obor Nurse. Nově je akreditovaný studijní program typu „joint degree“, navazující magisterský studijní obor Nursing care in geriatrics.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.zsf.jcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/zsfju/
Zaměření školy: Zdravotnictví, Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Fyzioterapie

Laboratorní diagnostika

Nutriční terapie

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

Pediatrické ošetřovatelství

Porodní asistence

Radiologická asistence

Sociální práce

Všeobecné ošetřovatelství

Zdravotně-sociální péče

Přijímací řízení

Termíny podání přihlášek: do 15. 4. 2019 ● Termíny přijímacího řízení: od 3. do 7. 6. 2019
Talentová zkouška u oboru Zdravotnický záchranář: od 6. do 10. 5. 2019
Fakulta uspořádá pro uchazeče přípravné kurzy.

Podrobné informace o škole

Zdravotně sociální fakulta JU vznikla v roce 1991 a v České republice si drží významné postavení hlavně díky tomu, že jako jedna z mála vysokých škol v tuzemsku úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Učí studenty, aby pochopili a dovedli uplatnit holistický, tzn. celistvý přístup k člověku, a tím uměli pomoci jak tělu, tak i duši. Připravuje lidi pro profese označované jako pomáhající – proto se snaží vychovat odborníky, kteří berou svoji práci jako poslání. V tom má v současném světě velkou výhodu: práce lidí, které vzdělává, bude vždycky potřeba.
Kombinace odborností je široká a výuka je těsně spjatá s praxí – fakulta spolupracuje s více než 80 klinickými pracovišti po celé republice. ZSF JU nabízí rovněž služby pro veřejnost, což je pro studenty i skvělá příležitost k praxím: jednak v Centru prevence civilizačních chorob, které je dobře vybaveno různými měřicími přístroji a poskytuje výživové i pohybové poradenství, a také v Centru fyzioterapie a Centru pro seniory. Prevence zdravotně sociálních problémů a ochrana zdraví obyvatelstva jsou hlavním zdrojem témat vědecko-výzkumné činnosti. Velkou předností fakulty je hustá síť kontaktů v zahraničí, kam studenti jezdí na stáže: např. ve Finsku, na Slovensku, v Namibii, Zambii, JAR, v Nepálu, Německu, Rakousku, Belgii, Rusku a Maďarsku.

  • Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
  • tel.: Studijní oddělení: tel. +420 389 037 734–9
  • www.zsf.jcu.cz

Diskuze