Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Popis

Teologická fakulta JU je moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia ve městě, která sahá až do počátku devatenáctého století.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Teologie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 425
Počet přihlášených: 710
Počet zapsaných: 330
Počet studentů: 793

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální práce

Etika v sociální práci Prezenční studium Mgr.
Sociální a charitativní práce Prezenční studium Bc.

Teologie

Teologie Prezenční studium Mgr.
Teologie Prezenční studium Bc.
Teologie (dvouoborová) Prezenční studium Bc.
Teologie Prezenční studium Ph.D.
Teologie služby Prezenční studium Mgr.

Humanitní studia

Charitativní práce Prezenční studium Ph.D.

Vychovatelství

Pedagogika volného času Prezenční studium Mgr.
Pedagogika volného času Prezenční studium Bc.

Filosofie

Filosofie a religionistika Prezenční studium Bc.
Filosofie Prezenční studium Ph.D.
Filosofie Prezenční studium Mgr.
Filosofie (dvouoborová) Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

V pátek 17. ledna 2020 proběhne na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích den otevřených dveří. Zájemcům budou poskytnuty informace o nabídce studia
v akademickém roce 2020/2021 a také informace o podmínkách přijímacích zkoušek, které
se uskuteční v březnu. Jednotlivé studijní obory prezentují zástupci příslušných kateder, ale
také studenti TF JU. Zájemci o studium tak budou mít možnost hovořit i o neformálních
záležitostech a nahlédnout do studentského života.

Během studia na Teologické fakultě můžete vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž do
zahraničí. Nic tím neztratíte, protože pobyt vám po návratu bude uznán jako součást studia a
budete dál pokračovat v dalším semestru na fakultě. Na pobyt získáte finanční stipendium a
většinou je fakulta schopná podpořit všechny, co se přihlásí. V minulosti byli naši spolužáci v
rámci Erasmu+ například v Norsku, Španělsku, Irsku, Slovinsku a Slovensku, v rámci mobilit
mimo Evropu absolvovali studium nebo praxi v USA, Zambii, Nepálu nebo Thajsku.

Prezentace studijních oborů a informace o příjímacím řízení v ak. roce 2020/2021 budou
probíhat v jednotlivých učebnách fakulty v 10:00, 11:00, ve 12:30 a ve 13:00.

Přijímací řízení

Uchazeči musí absolvovat různé formy přijímacího řízení dle požadavků jednotlivých oborů –
ústní pohovory, testy studijních předpokladů, jazykové testy. Aktuální informace najdete na
webu fakulty www.tf.jcu.cz v záložce Studium, Chci studovat na TF.

Zde najdete např. i vzorové texty z minulého roku: https://www.tf.jcu.cz/studium-a-
vzdelavani/chci-studovat-na-tf

  • Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
  • tel.: +420 387 773 501

Diskuze