Filozofická fakulta OU v Ostravě

Popis

Filozofická fakulta Ostravské univerzity oslavila v roce 2016 25 let své existence. Její součástí je 12 kateder, největší zastoupení mají obory filologické, v bakalářském stupni lze studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, polštinu, ruštinu, latinský jazyk, český jazyk, dále historii, dějiny umění, psychologii, literární vědu, sociologii a filozofii. Naše fakulta spolupracuje s více jak 80 univerzitami na celém světě. Zveme vynikající odborníky na pravidelné přednášky a besedy.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.ff.osu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FFiOU/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 590
Počet přihlášených: 2181
Počet zapsaných: 634
Počet studentů: 2072
Počet absolventů od roku založení: 6062

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Magisterský

Doktorský

Bakalářský

Španělský jazyk a literatura Prezenční studium
Latinský jazyk a kultura Prezenční studium
Filozofie Prezenční studium
Němčina ve sféře podnikání Prezenční studium
Ruský jazyk a literatura Prezenční studium
Psychologie Prezenční studium
Španělština ve sféře podnikání Prezenční studium
Francouzština ve sféře podnikání Prezenční studium
Německý jazyk a literatura Prezenční studium
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky Prezenční studium
Ruština ve sféře podnikání Prezenční studium
Český jazyk a literatura Prezenční studium
Základy společenských věd Prezenční studium
Historie Prezenční studium
Polský jazyk a litaratura Prezenční studium
Anglický jazyk a literatura Prezenční studium
Francouzský jazyk a literatrura Prezenční studium
České a československé dějiny Prezenční studium
Polština ve sféře podnikání Prezenční studium
Angličtina ve sféře podnikaní Prezenční studium

Dny otevřených dveří

 

 

Přijímací řízení

Aktualizované informace o přijímacím řízení naleznete zde.

  • Filozofická fakulta OU v Ostravě
  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • Reální 5, 701 03 Ostrava
  • tel.: 553 46 1808
  • www.ff.osu.cz

Diskuze