preview

Fakulta umění OU v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

  • Podlahova 3, 709 00 Ostrava Ostrava
  • Tel.: 597 092 950, 597 092 900

Popis

Fakulta umění vznikla v roce 2007 po předcházející šestileté činnosti Institutu pro umělecká studia. Jako jediná fakulta v ČR nabízí možnost studia v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Výtvarná umění a také v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Hudební umění.  Fakulta umění uplatňuje kreditní systém studia.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 160
Počet přihlášených: 400
Počet zapsaných: 161
Počet studentů: 411
Počet absolventů od roku založení: 799

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Výtvarná umění - navazující magisterské studium

Kresba Prezenční studium MgA.
Malba - ateliér malby I, ateliér malby II Prezenční studium MgA.
Sochařství - volná tvorba Prezenční studium MgA.
Grafika - ateliér volné grafiky, ateliér obalového a knižního designu, ateliér grafického designu Prezenční studium MgA.
Intermediální umění - ateliér intermediání tvorby, ateliér video, multimédia, performance, ateliér animace a audiovizuálního umění Prezenční studium MgA.

Hudební umění - navazující magisterské studium

Saxofon Prezenční studium MgA.
Pozoun Prezenční studium MgA.
Housle Prezenční studium MgA.
Trubka Prezenční studium MgA.
Klarinet Prezenční studium MgA.
Violoncello Prezenční studium MgA.
Kontrabas Prezenční studium MgA.
Flétna Prezenční studium MgA.
Zpěv Prezenční studium MgA.
Lesní roh Prezenční studium MgA.
Hoboj Prezenční studium MgA.
Viola Prezenční studium MgA.
Klavír Prezenční studium MgA.
Fagot Prezenční studium MgA.

Hudební umění - doktorandské studium

Interpretace a teorie interpretace Prezenční studium Ph.D.

Hudební umění - bakalářské studium

Zpěv Prezenční studium BcA.
Lesní roh Prezenční studium BcA.
Hoboj Prezenční studium BcA.
Saxofon Prezenční studium BcA.
Pozoun Prezenční studium BcA.
Housle Prezenční studium BcA.
Viola Prezenční studium BcA.
Klavír Prezenční studium BcA.
Fagot Prezenční studium BcA.
Violoncello Prezenční studium BcA.
Kontrabas Prezenční studium BcA.
Flétna Prezenční studium BcA.
Trubka Prezenční studium BcA.
Klarinet Prezenční studium BcA.
Cembalo Prezenční studium BcA.

Výtvarná umění - bakalářské studium

Kresba Prezenční studium BcA.
Malba - ateliér malby I, ateliér malby II Prezenční studium BcA.
Sochařství - volná tvorba Prezenční studium BcA.
Intermediální umění - ateliér intermediání tvorby, ateliér video, multimédia, performance, ateliér animace a audiovizuálního umění Prezenční studium BcA.
Tvůrčí fotografie Prezenční studium BcA.
Grafika - ateliér volné grafiky, ateliér obalového a knižního designu, ateliér grafického designu Prezenční studium BcA.

Přijímací řízení

Veškeré informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny u jednotlivých nabízených oborů na

http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34704.

 

 

 

Podrobné informace o škole

Absolvent dokonale profesionálně zvládá zvolený obor a jeho technickou stránku. Studenti mohou v rámci programu ERASMUS+ studovat svůj obor nebo absolvovat pracovní stáž na zahraniční vysoké škole. Akademická obec fakulty úzce spolupracuje umělecky i pedagogicky s vysoce specializovanými a odbornými pracovišti -  umělecké školy, galerie, umělecká tělesa - v ČR a zahraničí. Studenti studijního programu Hudební umění pravidelně účinkují s Janáčkovou filharmonií Ostrava, jsou členy divadelních i symfonických orchestrů.

  • Fakulta umění OU v Ostravě
  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • Podlahova 3, 709 00 Ostrava Ostrava
  • tel.: 597 092 950, 597 092 900

Diskuze