Lékařská fakulta OU v Ostravě

Popis

Lékařská fakulta OU se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských zdravotnických 616profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU. LF vystupuje pod tímto názvem od roku 2010, nicméně její tradice největšího vzdělavatele nelékařských zdravotnických oborů v regionu je více než dvacetipětiletá. Nabídka pokrývá svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://lf.osu.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/lfostrava
Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 600
Počet přihlášených: 2735
Počet zapsaných: 616
Počet studentů: 1780

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Všeobecné lékařství

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Prezenční studium Ph.D.
Chirurgické obory Prezenční studium Ph.D.
Všeobecné lékařství Prezenční studium MUDr.

Veřejné zdravotnictví

Ochrana veřejného zdraví Prezenční studium Bc.
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Prezenční studium Mgr.
Ochrana veřejného zdraví Prezenční studium Ph.D.

Specializace ve zdravotnictví

Nutriční terapeut Prezenční studium Bc.
Intenzivní péče Prezenční studium Mgr.
Zdravotnický záchranář Prezenční studium Bc.
Fyzioterapie Prezenční studium Mgr.
Zdravotní laborant Prezenční studium Bc.
Radiologický asistent Prezenční studium Bc.
Ergoterapie Prezenční studium Bc.
Komunitní péče v porodní asistenci Prezenční studium Mgr.
Fyzioterapie Prezenční studium Bc.

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Prezenční studium Ph.D.
Ošetřovatelská péče v geriatrii Prezenční studium Mgr.
Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.
Ošetřovatelská péče v pediatrii Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: leden/únor 2020

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro AR 2020/2021 bude zveřejněno k 1. listopadu 2019 na http://lf.osu.cz.

  • Lékařská fakulta OU v Ostravě
  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • Syllabova 19, 703 00 Ostrava
  • https://lf.osu.cz/

Diskuze