preview

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Rašínova vysoká škola

  • , Brno

Popis

Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002. Rozhodnutím MŠMT byl škole udělen souhlas působit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence. Mezioborový právně – ekonomický program je unikátní na vzdělávacím trhu v České republice a byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Reaguje na aktuální potřeby zejména v oblasti řešení krizových jevů v podnikové ekonomice, předcházení krizovým jevům a revitalizaci. Hlavní složku studia tvoří předměty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků. Dalším akreditovaným oborem se v roce 2009 stal v rámci studijního programu Ekonomika a management tříletý bakalářský obor Řízení sociálních služeb. Studijní programy jsou prakticky orientované a průběžně inovované. Na výuce se podílí vysoce erudovaný sbor vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe s individuálním přístupem ke studentům. Škola má dobře vybavená pracoviště s vysokou mírou aplikované výuky, studovnu a knihovnu. To vše vytváří podmínky pro odbornou připravenost a kvalifikaci absolventů pro výkon společensky potřebných povolání v organizacích v národním i mezinárodním prostředí.

  • Rašínova vysoká škola, s.r.o.
  • Rašínova vysoká škola
  • , Brno

Diskuze