preview

Matematický ústav SLU v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Popis

Matematický ústav, jenž vznikl v roce 1999, je v současnosti zavedeným vědeckým pracovištěm s mezinárodním renomé, které realizuje dlouhodobě a stabilně kvalitní studijní programy z oblasti matematiky.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.slu.cz/math/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/MatematickyUstav/
Zaměření školy: Matematika, fyzika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Doktorský studijní program Matematika

Matematika Prezenční studium PhD.

Magisterský navazující studijní program Matematika

Matematická analýza Prezenční studium Mgr.
Matematické modelování Prezenční studium Mgr.
Geometrie a globální analýza Prezenční studium Mgr.

Bakalářský studijní program Matematika

Matematické metody v krizovém řízení Prezenční studium Bc.
Obecná matematika Prezenční studium Bc.
Matematické metody v ekonomii Prezenční studium Bc.
Matematické metody a modelování Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

15. 12. 2021 od 10:30  budova MÚ Na Rybníčku 1, Opava, více informací –> zde

Přijímací řízení

První kolo přijímacího řízení probíhá do 31. 3. 2021

více info –>  zde

 

Podrobné informace o škole

Matematický ústav nabízí všechny tři stupně VŠ vzdělání, od bakalářského přes navazující magisterské až po doktorský studijní program. Ze čtyř specializací, mezi kterými může uchazeč volit, zmiňme především Matematické metody v ekonomii a Matematické metody v krizovém řízení, které jsou svým zaměřením, skladbou předmětů a provázaností s praxí unikátní v České republice.

Absolvent bakalářského studijního programu Matematika je vybaven znalostmi základních matematických disciplín, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.

Je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech, či se uplatnit v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví, u specializace Matematické metody v ekonomii, resp. Matematické metody v krizovém řízení také v oblasti ekonomiky,obchodua marketingu,resp.krizovéhořízenía ochrany majetku,osob a zdraví.

 

Mimořádná stipendia pro talentované studenty matematiky až 6000 Kč měsíčně již v prvním roce studia více info –>  zde

neformální weby pro uchazeče –>  Studuj matiku! Studuj ekonomii!

 

 

 

 

Diskuze