Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Popis

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Souhrn všech důležitých informací o studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je součástí Manuálu pro zájemce o studium. Interaktivní dokument obsahuje informace o nabízených studijních programech, přijímacích podmínkách a zároveň o studentském životě, dostupných možnostech stipendií, studia v zahraničí, ubytování a mnoho dalšího.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fpf.slu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/slufpf
Instagram: https://www.instagram.com/fpf_slezskauni…ta/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ústav cizích jazyků

Angličtina maior + Němčina minor Prezenční studium Bc.
Angličtina maior + Italština minor Prezenční studium Bc.
Němčina maior + Český jazyk a literatura minor Prezenční studium Bc.
Němčina maior + Italština minor Prezenční studium Bc.
Němčina pro odbornou praxi Prezenční/Kombinované studium Bc.
Němčina maior + Angličtina minor Prezenční studium Bc.
Angličtina maior + Historie minor Prezenční studium Bc.
Německý jazyk Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Italština pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk Prezenční studium Mgr.
Angličtina pro odbornou praxi Prezenční/Kombinované studium Bc.
Angličtina Prezenční studium Bc.
Italština Prezenční/Kombinované studium Bc.
Němčina maior + Historie minor Prezenční studium Bc.

Institut tvůrčí fotografie

Tvůrčí fotografie Kombinované studium BcA.
Tvůrčí fotografie Kombinované studium MgA.

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Český jazyk a literatura Prezenční/Kombinované studium Bc.
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi Prezenční studium Bc.
Český jazyk a literatura maior + historie minor Prezenční studium Bc.
Český jazyk a literatura maior + němčina minor Prezenční studium Bc.
Knihovnictví, specializace: Informační studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Knihovnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.
Český jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.
Knihovnictví, specializace: Veřejné knihovny komunitního typu Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Český jazyk a literatura maior + angličtina minor Prezenční studium Bc.

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby

Audiovizuální tvorba Prezenční studium BcA.
Audiovizuální tvorba Prezenční studium MgA.

Ústav historických věd

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi Prezenční studium Bc.
Historie-muzeologie Prezenční studium Bc.
Historie, specializace: Památková péče Prezenční studium Bc.
Historie Prezenční studium Bc.
Historie se zaměřením na české a československé dějiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Historie maior + Český jazyk a literatura minor Prezenční studium Bc.
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi Prezenční studium Mgr.
Historie maior + Angličtina minor Prezenční studium Bc.
Historie Prezenční studium Mgr.
Historie maior + Němčina minor Prezenční studium Bc.

Ústav informatiky

Informatika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika a angličtina Prezenční studium Bc.
Moderní informatika, specializace: Informační a komunikační technologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika Prezenční studium Mgr.
Computer Science Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

25. 1. 2022 (online) a 5. 3. 2022 (prezenčně)

Záznam z 22. 5. 2021

Přijímací řízení

Přihlášky je možné podávat do 1. 7. 2022.

Konkrétní informace k jednotlivým programům a oborům jsou k dispozici zde.

Forma přijímací zkoušky závisí na vybraném studijním programu. Pro akademický rok 2022/2023 se u některých programů koná písemná zkouška, u některých zkouška ústní či talentová. Přijímací zkoušky na studijní programy Audiovizuální tvorba a Tvůrčí fotografie obsahují více forem. 
U některých studijních programů je naopak od přijímací zkoušky upuštěno.

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí široké možnosti studia uměleckých, humanitních, jazykovědných či informatických studijních programů. Zájemci si tak mohou vybrat z mnoha oblastí:

 • umění & média,
 • historické vědy,
 • cizí jazyky,
 • knihovnictví & český jazyk,
 • informatika.

Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Studium na fakultě provází individuální přístup k potřebám a možnostem studentů. Fakulta patří mězi ty s nižsím počtem studentů, ale právě proto u nás studenti mohou využívat více možností, např. snáze dosáhnou na nejrůznější stipendia, zahraniční výjezdy v rámci mezinárodních projektů, jako je ERASMUS+ apod. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. 

Město Opava nabízí studentům specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. 

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
 • tel.: 553 684 245
 • e-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
 • www.fpf.slu.cz

Diskuze