Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Popis

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Souhrn všech důležitých informací o studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je součástí Manuálu pro zájemce o studium. Interaktivní dokument obsahuje informace o nabízených studijních programech, přijímacích podmínkách a zároveň o studentském životě, dostupných možnostech stipendií, studia v zahraničí, ubytování a mnoho dalšího.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fpf.slu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/slufpf
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VEJn5qs6rDQ
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ústav cizích jazyků

Angličtina maior + Němčina minor Prezenční studium Bc.
Angličtina maior + Italština minor Prezenční studium Bc.
Němčina maior + Český jazyk a literatura minor Prezenční studium Bc.
Němčina maior + Italština minor Prezenční studium Bc.
Němčina pro odbornou praxi Prezenční/Kombinované studium Bc.
Němčina maior + Angličtina minor Prezenční studium Bc.
Angličtina maior + Historie minor Prezenční studium Bc.
Německý jazyk Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Italština pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk Prezenční studium Mgr.
Angličtina pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.
Angličtina Prezenční studium Bc.

Institut tvůrčí fotografie

Tvůrčí fotografie Kombinované studium BcA.
Tvůrčí fotografie Kombinované studium MgA.

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Český jazyk a literatura Prezenční/Kombinované studium Bc.
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi Prezenční studium Bc.
Český jazyk a literatura maior + historie minor Prezenční studium Bc.
Český jazyk a literatura maior + němčina minor Prezenční studium Bc.
Knihovnictví, specializace: Informační studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Knihovnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.
Český jazyk a literatura Prezenční studium Mgr.
Český jazyk a literatura maior + italština minor Prezenční studium Bc.
Knihovnictví, specializace: Veřejné knihovny komunitního typu Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Český jazyk a literatura maior + angličtina minor Prezenční studium Bc.

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby

Audiovizuální tvorba Prezenční studium BcA.
Audiovizuální tvorba Prezenční studium MgA.

Ústav historických věd

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi Prezenční studium Bc.
Historie maior + Italština minor Prezenční studium Bc.
Historie-muzeologie Prezenční studium Bc.
Historie, specializace: Památková péče Prezenční studium Bc.
Historie Prezenční studium Bc.
Historie se zaměřením na české a československé dějiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Historie maior + Český jazyk a literatura minor Prezenční studium Bc.
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi Prezenční studium Mgr.
Historie maior + Angličtina minor Prezenční studium Bc.
Historie Prezenční studium Mgr.
Historie maior + Němčina minor Prezenční studium Bc.

Ústav informatiky

Informatika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika a angličtina Prezenční studium Bc.
Moderní informatika, specializace: Informační a komunikační technologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika Prezenční studium Mgr.
Informační a knihovnická studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Computer Science Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

2. 2. 2021 a 22. 5. 2021

Záznam z 22. 5. 2021

Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení probíhá do 16. 7. 2021

Konkrétní informace k jednotlivým programům a oborům jsou k dispozici zde.

U většiny studijních programů bylo od přijímaci zkoušky upuštěno. Přijímací zkoušku budou absolvovat pouze uchazeči o umělecké obory Audiovizuální tvorba a Tvůrčí fotografie.

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí široké možnosti studia uměleckých, humanitních, jazykovědných či informatických studijních programů. Zájemci si tak mohou vybrat z mnoha oblastí:

 • umění & média,
 • historické vědy,
 • cizí jazyky,
 • knihovnictví & český jazyk,
 • informatika.

Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Studium na fakultě provází individuální přístup k potřebám a možnostem studentů. Fakulta patří mězi ty s nižsím počtem studentů, ale právě proto u nás studenti mohou využívat více možností, např. snáze dosáhnou na nejrůznější stipendia, zahraniční výjezdy v rámci mezinárodních projektů, jako je ERASMUS+ apod. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. 

Město Opava nabízí studentům specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. 

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
 • tel.: 553 684 245
 • e-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
 • www.fpf.slu.cz

Diskuze