Pedagogická fakulta MU v Brně

Masarykova univerzita

  • Poříčí 9/11, 603 00 Brno
  • Tel.: +420 549 49 1610

Popis

Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 4960

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Základní informace

Bakalářské a (nenavazující) magisterské programy

Přijímací řízení včetně sběru e-přihlášek do bakalářských a (nenavazujících) magisterských programů probíhá v období od 1. listopadu 2015 do 29. února 2016 včetně.
Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Navazující magisterské programy

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských programech probíhá v období od 1. února 2016 do 30. dubna 2016 včetně. Ve stejném období lze podávat e-přihlášky do navazujících magisterských programů. Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských studií.

Přijímací řízení do cizojazyčných programů (studenti jsou samoplátci)

V akademickém roce 2016/2017 nabídneme také některé obory s výukou v cizím jazyce. V souladu se zákonem o vysokých školách je studium zpoplatněno. Sběr e-přihlášek ke studiu v cizojazyčných programech probíhá od 1. listopadu 2015 do 30. dubna 2016.
Bližší informace pro zájemce o studium v cizojazyčných programech.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO BC A MGR STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MGR STUDIUM

 

Podrobné informace o škole

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářskémnavazujícím magisterském, magisterském a doktorském studijním programu. Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.

Podrobné informace o fakultě najdete na

fakultním webu: www.ped.muni.cz

fakultním Facebooku: https://www.facebook.com/pdfmu/

fakultním Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpWQsQ2VCgnMx21QZH4KNaA

 

 

  • Pedagogická fakulta MU v Brně
  • Masarykova univerzita
  • Poříčí 9/11, 603 00 Brno
  • tel.: +420 549 49 1610

Diskuze