preview

Pedagogická fakulta MU v Brně

Masarykova univerzita

Popis

Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.ped.muni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pdfmu
Instagram: www.instagram.com/muni_pdf/
Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 4960

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Logopedie

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Sociální pedagogika a volný čas

Speciální pedagogika

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Učitelství praktického vyučování

Učitelství pro mateřské školy

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Základní informace

Bakalářské a (nenavazující) magisterské programy

Přijímací řízení včetně sběru e-přihlášek do bakalářských a (nenavazujících) magisterských programů probíhá v období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 včetně.
Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Navazující magisterské programy

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských programech probíhá v období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022 včetně. Ve stejném období lze podávat e-přihlášky do navazujících magisterských programů. Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských studií.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO BC A MGR STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MGR STUDIUM

 

Podrobné informace o škole

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářskémnavazujícím magisterském, magisterském a doktorském studijním programu. Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.

Podrobné informace o fakultě najdete na

fakultním webu: www.ped.muni.cz

fakultním Facebooku: https://www.facebook.com/pdfmu/

fakultním Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpWQsQ2VCgnMx21QZH4KNaA

 

 

Diskuze