preview

Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Masarykova univerzita

  • Kotlářská 2, 602 00 Brno

Popis

Cílem činnosti fakulty je mimo jiné příprava budoucích odborných a pedagogických pracovníků. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získávají absolventi učitelských oborů (matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie a kartografie, geologie) pro střední školy, akreditovaných v rámci navazujících magisterských studijních programů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Antropologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Ekologická a evoluční biologie

Experimentální a molekulární biologie

Fyzika

Fyzika – nanotechnologie

Geografie a kartografie

Geologie

Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Matematická biologie a biomedicína

Matematika

Životní prostředí a zdraví

Podrobné informace o škole

 Pro studium těchto oborů jsou uchazeči připravováni v bakalářských programech prostřednictvím specializovaných oborů zaměřených na vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a kartografie, geologie se zaměřením na vzdělávání). Nabízejí se také dvouoborové kombinace v rámci mezifakultního studia s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou, Fakultou informatiky a Fakultou sportovních studií. Absolventi odborného magisterského studia se uplatní kromě školství především v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, resortních výzkumných ústavech a ústavech Akademie věd ČR, v průmyslové praxi i v soukromých firmách. Nejlepší absolventi magisterských programů mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech v prezenční či kombinované formě.

  • Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  • Masarykova univerzita
  • Kotlářská 2, 602 00 Brno

Diskuze