Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita

Popis

Filozofická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Od svého vzniku rozvíjí vedle tradičních, humanitně zaměřených disciplín (historie, filozofie a filologie) i obory, které dříve představovaly nové směry výzkumu (psychologie, dějiny umění, hudební věda). Reaguje také na požadavky současné vizuální kultury.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.phil.muni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/phil.muni.cz/
Twitter: https://twitter.com/ffmuni
Instagram: instagram.com/muni_ff
Instagram: https://www.linkedin.com/company/muniarts
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 2500
Počet přihlášených: 6000
Počet zapsaných: 1800
Počet studentů: 9289
Počet absolventů od roku založení: 37000

Dny otevřených dveří

Zjistěte více na webu

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářských a pětiletých magisterských programů probíhá jednou ročně. Přihlášky si mohou zájemci o studium podávat v období listopad–únor, a to elektronickou formou. FF MU rovněž umožňuje ve spolupráci s FSS MU, PedF MU, PřF MU a FSpS MU mezifakultní studium. Studenti s handicapem mohou požádat o pomoc při přípravě na přijímací zkoušky Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás.

Zjistěte více na webu

Podrobné informace o škole

Fakulta studentům nabízí desítky studijních oborů, řadu stipendijních programů, podporu studia v zahraničí, jazykové kurzy, možnost získání praxe v kulturních či mediálních institucích a také bohatý spolkový i kulturní život. Její absolventi se uplatňují v kulturních a vzdělávacích institucích nejrůznějšího zaměření, dále ve státní správě, v médiích i v soukromém sektoru. Po absolvování doplňujícího pedagogického nebo navazujícího magisterského studia učitelství mohou působit rovněž jako učitelé středních škol. Nejschopnější z nich mohou najít uplatnění na univerzitách, ve vědeckých ústavech nebo ve významných muzejních institucích.

Diskuze