preview

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita

Popis

Filozofická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Od svého vzniku rozvíjí vedle tradičních, humanitně zaměřených disciplín (historie, filozofie a filologie) i obory, které dříve představovaly nové směry výzkumu (psychologie, dějiny umění, hudební věda). Reaguje také na požadavky současné vizuální kultury.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.phil.muni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/phil.muni.cz/
Twitter: https://twitter.com/ffmuni
Instagram: instagram.com/muni_ff
Instagram: https://www.linkedin.com/company/muniarts
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 2500
Počet přihlášených: 6000
Počet zapsaných: 1800
Počet studentů: 9289
Počet absolventů od roku založení: 37000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Archeologie

Archivnictví

Baltistika

Čínská studia

Dějiny starověku

Dějiny umění

Divadelní studia

Estetika

Etnologie

Filozofie

Francouzský jazyk a literatura

Historie

Hudební věda

Informační studia a knihovnictví

Italský jazyk a literatura

Japanistika

Jihoslovanská a balkánská studia

Katalánský jazyk a literatura

Klasická archeologie

Klasický řecký jazyk a literatura

Latinský jazyk a literatura

Mediteránní studia

Muzeologie

Německý jazyk a literatura

Nizozemský jazyk, literatura a kultura

Norský jazyk, literatura a kultura

Novořecký jazyk a literatura

Obecná jazykověda

Pedagogika

Počítačová lingvistika

Polská studia

Pomocné vědy historické

Portugalský jazyk a literatura

Psychologie

Religionistika

Ruská studia

Sdružená uměnovědná studia

Sociální pedagogika a poradenství

Španělský jazyk a literatura

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Teorie interaktivních médií

Tlumočnictví českého znakového jazyka

Ukrajinská studia

Vietnamistika

Dny otevřených dveří

Zjistěte více na webu

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářských a pětiletých magisterských programů probíhá jednou ročně. Přihlášky si mohou zájemci o studium podávat v období listopad–únor, a to elektronickou formou. FF MU rovněž umožňuje ve spolupráci s FSS MU, PedF MU, PřF MU a FSpS MU mezifakultní studium. Studenti s handicapem mohou požádat o pomoc při přípravě na přijímací zkoušky Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás.

Zjistěte více na webu

Podrobné informace o škole

Fakulta studentům nabízí desítky studijních oborů, řadu stipendijních programů, podporu studia v zahraničí, jazykové kurzy, možnost získání praxe v kulturních či mediálních institucích a také bohatý spolkový i kulturní život. Její absolventi se uplatňují v kulturních a vzdělávacích institucích nejrůznějšího zaměření, dále ve státní správě, v médiích i v soukromém sektoru. Po absolvování doplňujícího pedagogického nebo navazujícího magisterského studia učitelství mohou působit rovněž jako učitelé středních škol. Nejschopnější z nich mohou najít uplatnění na univerzitách, ve vědeckých ústavech nebo ve významných muzejních institucích.

Diskuze