Právnická fakulta MU v Brně

Popis

Právnická fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1919. Hlavním studijním programem je magisterský prezenční program Právo a právní věda. Fakulta dále nabízí široké spektrum dalších programů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Studijní portfolio fakulty doplňuje rozsáhlá nabídka doktorských programů vyučovaných v českém, anglickém a polském jazyce. Mimo hlavní programy nabízí studium mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.law.muni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/PrfMUni/
Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1273
Počet přihlášených: 3172
Počet zapsaných: 904
Počet studentů: 2646
Počet absolventů od roku založení: 30218

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Navazující magisterské studium

Veřejná správa Prezenční studium Mgr.

Bakalářské studium

Veřejná správa Prezenční studium Bc.
Teorie a praxe trestního a správního procesu Prezenční studium Bc.
Vyšší justiční úředník Prezenční studium Bc.
Mezinárodněprávní obchodní studia Prezenční studium Bc.
Obchodněprávní studia Prezenční studium Bc.

Doktorské studium

Comparative Corporate, Foundation and Trust Law Prezenční studium Ph.D.
Trestní právo Prezenční studium Ph.D.
Pracovní právo Prezenční studium Ph.D.
Dějiny práva a římské právo Prezenční studium Ph.D.
Financial law and financial sciences Prezenční studium Ph.D.
Správní právo a právo životního prostředí Prezenční studium Ph.D.
Obchodní právo Prezenční studium Ph.D.
Legal Theory and Public Affairs Prezenční studium Ph.D.
Intellectual Property Law Prezenční studium Ph.D.
Finanční právo a finanční vědy Prezenční studium Ph.D.
Občanské právo Prezenční studium Ph.D.
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego Prezenční studium Ph.D.
Právo informačních a komunikačních technologií Prezenční studium Ph.D.
Mezinárodní právo soukromé Prezenční studium Ph.D.
Teorie práva Prezenční studium Ph.D.
Comparative Constitutional Law Prezenční studium Ph.D.
Mezinárodní a evropské právo Prezenční studium Ph.D.
Ústavní právo a státověda Prezenční studium Ph.D.

Magisterské studium

Právo a právní věda Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

13. září 2019 (Open day)

Přijímací řízení

Právnická fakulta Masarykovy univerzity realizuje pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení v následujících studijních programech:

1. magisterský prezenční studijní program Právo a právní věda;
2. navazující magisterský kombinovaný studijní program Veřejná správa;
3. bakalářské kombinované studijní programy;
4. doktorské studijní programy.

Termín podání přihlášky

   do 28. 2. 2019

  • Právnická fakulta MU v Brně
  • Masarykova univerzita v Brně
  • Veveří 70, 61180 Brno
  • tel.: (+420) 549 49 1211
  • https://www.law.muni.cz/

Diskuze