preview

Právnická fakulta MU v Brně

Masarykova univerzita

Popis

Právnická fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1919. Hlavním studijním programem je magisterský prezenční program Právo a právní věda. Fakulta dále nabízí široké spektrum dalších programů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Studijní portfolio fakulty doplňuje rozsáhlá nabídka doktorských programů vyučovaných v českém, anglickém a polském jazyce. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.law.muni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/PrfMUni/
Twitter: https://twitter.com/PrF_MU
Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1273
Počet přihlášených: 3172
Počet zapsaných: 904
Počet studentů: 2646
Počet absolventů od roku založení: 30218

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Veřejná správa

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Mezinárodněprávní obchodní studia

Vyšší justiční úředník

Přijímací řízení

Právnická fakulta Masarykovy univerzity realizuje přijímací řízení v následujících studijních programech:

1. magisterský prezenční studijní program Právo a právní věda;
2. navazující magisterský kombinovaný studijní program Veřejná správa;
3. bakalářské kombinované studijní programy;
4. doktorské studijní programy.

    

Podrobné informace o škole

Právnická fakulta MU je progresivní, dynamickou a moderní institucí, připravující studenty pro širokou škálu právnických profesí. Její absolventi se uplatňují jak v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a advokacie, tak ve veřejné správě a v soukromém sektoru. O právnickou fakultu je mezi absolventy středních škol v rámci České republiky velký zájem a přijímáni jsou jen ti nejlepší. Fakulta nabízí množství kontaktní výuky v malých skupinách (seminární skupiny o 20 studentech), možnost participace v některém z mezinárodních moot-courtů (řady z nich se fakultní týmy účastní již pravidelně a s výbornými výsledky), studium čtyř-semestrálního kurzu Introduction to English and European Union Law (organizovaného British Law Centre ve spolupráci s vyučujícími z University of Cambridge) či dalších krátkodobých intenzivních kurzů vedených zahraničními lektory. Fakulta podporuje své studenty při účasti na letních školách, odborných seminářích i vědeckých konferencích. Studenti mají k dispozici moderní knihovnu a přístup do prestižních zahraničních databází.

Diskuze