Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Popis

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity.  Propojila ekonomickou a environmentální stránku, které se učily samostatně na ostatních fakultách a tyto oblasti ještě doplnila sociologií. 

Studentům nabízíme komplexní vzdělání napříč společensko-vědních oborů (teorii propojenou s praxí), zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://frrms.mendelu.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FRRMS/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

International Territorial Studies

International Development Studies Prezenční studium Bc.

International Territorial Studies

International Development Studies Prezenční studium Ing.

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní rozvojová studia Prezenční studium Bc.

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní rozvojová studia Prezenční studium Ing.

Regionální rozvoj

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Prezenční studium Bc.

Regionální rozvoj

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

28. 1. 2022

25. 2. 2022

18. 3. 2022

Podrobné informace o škole

Nabízíme bakalářské i navazující magisterské studijní programy v českém a anglickém jazyce.

Spolupracujeme s řadou světových univerzit, organizací a společností. Naše studenty aktivně podporujeme v absolvování praktických i studijních pobytů a stáží v celém světě.

Díky našemu konceptu, širokým možnostem a otevřenému a přátelskému přístupu se naši absolventi stávají kompetentními odborníky, co jsou schopni řešit problematiku hospodářského i sociálního rozvoje regionů a díky širokému přehledu a rozhledu jsou připraveni velmi dobře uspět napříč pracovním trhem.

Diskuze