Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Popis

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: pef.mendelu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pef.mendelu/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 850
Počet přihlášených: 3139
Počet zapsaných: 1161
Počet studentů: 3697
Počet absolventů od roku založení: 17437

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Program Inženýrská informatika

Automatizace řízení a informatika Prezenční studium Bc., Ing.

Program Systémové inženýrství a informatika

Ekonomická informatika Prezenční studium Bc., Ing.

Program Hospodářská politika a správa

Finance Prezenční studium Bc.
Účetnictví a daně Prezenční studium Ing.
Finance a investiční management Prezenční studium Ing.
Veřejná správa Prezenční studium Bc., Ing.

Program Ekonomika a management

Management obchodní činnosti Prezenční studium Bc.
Business Economics and Management Prezenční studium Bc., Ing.
Sociálně-ekonomický Prezenční studium Bc.
Management cestovního ruchu Prezenční studium Bc.
Řízení a ekonomika obchodu Prezenční studium Ing.
Manažersko-ekonomický Prezenční studium Bc., Ing.

Dny otevřených dveří

Pokud  jste zvědaví, jak to u nás vypadá, přijďte na den otevřených dveří. Čeká vás prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Dny otevřených dveří pro aktuální akademický rok jsou již minulostí. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány zde: https://www.pef.mendelu.cz/dod

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou realizovány prostřednictvím Scio. Termíny podávání elektronických přihlášek jsou pro bakalářské studium nejpozději do konce března 2019 a pro navazující magisterské studium do konce dubna 2019.

Pro uchazeče o navazující magisterské studium se přijímací zkoušky konají od 3. do 7. června 2019.
Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně v dostatečném časovém předstihu.

  • Provozně ekonomická fakulta MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • tel.: 545 132 701
  • pef.mendelu.cz

Diskuze