preview

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Popis

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Opakovaně získala ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.pef.mendelu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pef.mendelu/
Twitter: https://twitter.com/PEFMENDELU
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 850
Počet přihlášených: 3139
Počet zapsaných: 1161
Počet studentů: 3697
Počet absolventů od roku založení: 17437

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomika a management

Management a marketing Prezenční/Kombinované studium Bc.
Ekonomická a finanční analýza Prezenční studium Bc.
Lidské zdroje Prezenční studium Bc.
Management Prezenční/Kombinované studium Ing.
Marketing a obchod Prezenční studium Ing.
Finanční řízení podniku Prezenční/Kombinované studium Ing.
Lidské zdroje a mezinárodní leadership Prezenční/Kombinované studium Ing.
Ekonomická statistika Prezenční studium Ing.

Management obchodu a služeb

Management obchodní činnosti Prezenční studium Bc.
Management cestovního ruchu Prezenční studium Bc.

Economics and Management

Management and Marketing Prezenční studium Bc.
Human Resources and International Leadership Prezenční studium Ing.
Management Prezenční studium Ing.

Finance

Finance Prezenční studium Bc.

Finanční služby

Finanční služby Prezenční studium Bc.

Administrace IS/ICT

Administrace IS/ICT Prezenční studium Bc.

Otevřená informatika

Vývoj webových aplikací Prezenční studium Bc.
Aplikace pro Průmysl 4.0 Prezenční studium Ing.
Vývoj mobilních aplikací Prezenční studium Bc.
Vývoj vestavěných systémů Prezenční studium Bc.
Řízení podniku Prezenční studium Bc.
Důvěryhodnost dat Prezenční studium Ing.
Datová analýza a strojové učení Prezenční studium Ing.
Uživatelská rozhraní Prezenční studium Ing.

Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management

Ekonomická statistika Prezenční studium Ing.
Aplikované finance Prezenční studium Ing.
Účetnictví Prezenční studium Ing.

Účetnictví a daně

Účetnictví a daně Prezenční studium Ing.

Open Informatics

Open Informatics Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

Pokud  jste zvědaví, jak to u nás vypadá, přijďte na den otevřených dveří. Čeká vás prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu). Termíny dnů otevřených dveří jsou průběžně zveřejňovány zde: https://www.pef.mendelu.cz/dod

A to není vše! Máme pro tebe jedinečnou možnost zapojit se do Výšky nanečisto. Přijď k nám a vyzkoušej si jaké je to být na jeden den studentem na PEFce! Ráno Tě bude čekat společná přednáška na zajímavé téma. Po přednášce budeš mít možnost pobavit se s našimi studenty a zeptat se je na jakékoliv otázky, na které chceš znát odpověď. Zajdeme spolu také do naší menzy na oběd, a pokud nám vyjde počasí, projdete se i po našem krásnem Arboretu. Celý Tvůj program zakončí cvičení z vybraného oboru.

Doufáme, že Ti táto akce pomůže při rozhodování o tom, jakým směrem budeš chtít jít dál. Více informací i registrační formulář nalezneš na webových stránkách vyskananecisto.cz.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je z Testu předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Termíny podávání elektronických přihlášek jsou pro bakalářské studium nejpozději do konce března a pro navazující magisterské studium do konce dubna.

Podrobné informace o škole

Ročně se na PEF hlásí více než 3000 uchazečů do bakalářského, magisterského i doktorského studia. Díky svému založení v roce 1959 je také nejstarší moravskou ekonomickou fakultou. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění.

Absolventi nachází uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na zahraničních prestižních univerzitách na celém světě. Kromě celé Evropy například také v USA, Africe či Asii. Podle průzkumu mezi absolventy nemělo 97 procent z nich problém najít si ihned po absolutoriu zaměstnání.

Fakulta sídlí v prostorách pavilonu Q v areálu univerzity v Černých Polích, který poskytuje velmi dobré prostorové zázemí zaměstnancům i studentům, a také moderní výukové a výzkumné prostředí. V budově se nacházejí 3 velkokapacitní posluchárny a 42 seminárních učeben vybavených audiovizuální technikou a IT. 

Diskuze