preview

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Popis

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti pedagogiky a technicko-ekonomických disciplín. Dále se věnujeme realizaci a rozvoji celoživotního vzdělávání. Studentům jsou k dispozici kvalifikované služby Poradenského centra. Díky odborné i pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé studium a dobré uplatnění absolventů v praxi.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.icv.mendelu.cz
Facebook: www.facebook.com/icvMendelu
Zaměření školy: Pedagogika, Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 174
Počet přihlášených: 283
Počet zapsaných: 149
Počet studentů: 327
Počet absolventů od roku založení: 528

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Technické znalectví a pojišťovnictví

Technické znalectví a pojišťovnictví Prezenční studium Bc.

Specializace v pedagogice

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Prezenční studium Bc.
Učitelství odborných předmětů Prezenční studium Bc.

Technické znalectví a expertní inženýrství (navazující magisterské studium)

Technické znalectví a expertní inženýrství Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

23. 2. 2018

Přijímací řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete zde

Zájemci o studium mohou využít možnosti elektronické přihlášky.

 

Důležité termíny

Odevzdání přihlášek (pro všechny studijní obory): 15. 4. 2018

Přijímací řízení (pro všechny studijní obory):         17. 5. - 18. 5. 2018

Podrobné informace o škole

Institut celoživotního vzdělávání je samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně od roku 2006. Zájemcům nabízíme kvalitní vzdělávání v příjemném a moderním prostředí pod vedením zkušených pedagogů a lektorů. Jako jediní na Mendelově univerzitě poskytujeme pedagogické vzdělávání, které má na univerzitě tradici již od roku 1964. 

Věnujeme se výuce akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou. V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťujeme zdarma profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizujeme vzdělávání formou Univerzity třetího věku.

 

  • Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
  • tel.: 545 135 208
  • www.icv.mendelu.cz

Diskuze